Aktualne szkolenia

Opłaty za korzystanie ze środowiska, KOBiZE, F-gazy

03.02.2020 r. - Warszawa
06.02.2020 r. Katowice
07.02.2020 r.- Wrocław 
10.02.2020 r. - Poznań 

Więcej »

Sprawozdawczość o odpadach komunalnych za 2019 r.

23.01.2020 r. – Poznań ZMIANA TERMINU 
27.01.2020 r. Warszawa ZMIANA TERMINU
22.01.2020 r. – Wrocław

Więcej »

Opłaty za korzystanie ze środowiska, KOBiZE, F-gazy
Praktyczne warsztaty sprawozdawczości emisyjnej

03.02.2020 r. godz. 10:00-16:00 – Warszawa
06.02.2020 r.
godz. 10:00-16:00 - Katowice
07.02.2020 r. 
godz.09:00-15:00- Wrocław
10.02.2020 r. 
godz. 10:00-16:00 – Poznań

Uwaga, każdy korzystający ze środowiska zobowiązany jest do złożenia raportu do KOBiZE oraz samodzielnego naliczenia opłaty środowiskowej!

Zapraszamy na praktyczne warsztaty emisyjne, podczas których obliczycie Państwo wielkość emisji, a następnie wypełnicie przykładowy raport on-line do KOBiZE oraz naliczycie opłaty środowiskowe, m.in. odpowiemy na pytania:

 • Raport opłatowy drukowany ze strony KOBiZE - czy zgodny z obowiązującym formularzem?
 • Jak rozliczyć emisje z kotłów, lakierni, klimatyzatorów, samochodów na potrzeby opłat środowiskowych i KOBiZE – czy dopuszczalny ryczałt?
 • Czy za każdą substancję wskazaną w raporcie do KOBiZE należy wnieść opłatę środowiskową?
 • Jak rozliczać f-gazy- pod jakimi nr znaleźć popularne chlorowcopochodne węglowodorów, HCFC, halony w wykazie opłatowym i KOBiZE?

1. Raport do KOBiZE za 2019 r. -  praktyczne raportowanie online na przykładowym koncie w Krajowej Bazie.

 • Aktualna lista substancji raportowanych za 2019 r.
 • Emisja z „małych kotłów” (poniżej 5 MW), klimatyzatorów, lakierni, środków transportu
 • Raportowanie emisji z instalacji, produkcji, procesów prowadzonych poza instalacją, urządzeń
 • Metody ryczałtowe, na podstawie obliczeń, pomiarów – które metody obliczeń można wykorzystywać na potrzeby raportu do KOBIZE?
 • Pomiary ciągłe i okresowe- dla których przypadków należy wypełniać, kiedy skorzystać ze standardów emisyjnych?
 • NMLZO- czy sumować emisję wszystkich związków z grupy?
 • Przenoszenie i aktualizowanie danych zapisanych w raporcie z ubiegłego roku
 • Raport wielozakładowych instalacji
 • Korekta omyłek przez KOBiZE- jakie dane administrator samodzielnie może zmienić?
 • Popularne problemy: sadza, klimatyzatory, instalacje do przeładunku paliw, spawanie.
 • NOWOŚĆ - Raport opłatowy drukowany ze strony KOBiZE -czy zgodny z obowiązującym formularzem?

2.Opłaty za korzystanie ze środowiska, spójność raportów emisyjnych.

 • NOWOŚĆ - Opłat za składowanie kompostu spełniającego i niespełniającego wymagań – kiedy można zastosować niższą stawkę, czy decyduje sposób składowania (selektywny)?
 • NOWOŚĆ - Ryczałt – czy dopuszczalny dla obliczeń emisji za 2019 na potrzeby KOBiZE i wykazu opłatowego?
 • Jak prawidłowo rozliczyć firmę posiadającą kilka oddziałów w różnych rejonach kraju (różne gminy, powiaty, województwa)?
 • Jak właściwie rozliczyć emisję z samochodów służbowych użytkowanych w ramach leasingu (zarejestrowanych w innym województwie)
 • Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza – jak w praktyce obliczyć emisję niezorganizowaną, z silników spalinowych, kiedy zastosować opłaty zryczałtowane?
 • Składowanie odpadów- zasady obliczania opłaty przy składowaniu odpadów w miejscu na ten cel nie przeznaczonym
 • Różnice w raportowanych substancjach na potrzeby opłat środowiskowych i KOBIZE-które dane muszą być spójne?
 • Wyłączenie opłat za pobór wód i odprowadzenie ścieków z wykazu opłatowego – jak rozliczyć wodę i ścieki za 2019 r., jakie informacje należy przekazać w oświadczeniach do WP?

3. F-gazy – najnowsze wymagania wobec operatorów urządzeń.

 • Jak raportować do KOBiZE, opłat za korzystanie ze środowiska, ubytek F- gazów?
 • Jak raportować popularne substancje: chlorowcopochodne węglowodorów, HCFC, halony w wykazie opłatowym i KOBiZE
 • Zmiana w progach dotyczących obowiązku prowadzenia kart urządzeń – jak przeliczać kg na ekwiwalenty CO2?
 • Kontrole szczelności- przy jakim pułapie dla określonych gazów po zmiana z kg na ekwiwalent CO2? Czy urządzenie nie eksploatowane tez podlega kontrolom? Jak często kontrole konkretnych czynników?
 • Różnica między substancjami kontrolowanymi a fluorowanymi gazami cieplarnianymi. Postępowanie z kartą urządzenia w przypadku wymiany substancji kontrolowanej na f-gaz.
 • Zmiany ilości prowadzonych przeglądów, zwiększenie ilości osób kontaktowych. Kto może aktualizować wpisy?
 • Centralny Rejestr Operatorów-  w jakim czasie i zakresie uzupełnić założone wcześniej karty, nowe urządzenia objęte obowiązkiem? 
 • Zlecenie osobom trzecim kontroli nad technicznym działaniem urządzeń – od kiedy możliwe, w jakiej formie, zakres odpowiedzialności. Co z urządzeniami wyłączonymi z eksploatacji a nie przekazanymi do unieszkodliwienia?
 • Jak powinny korelować dane z protokołów przeglądu urządzeń z kartami urządzeń?

mgr ochrony środowiska, w branży ochrony środowiska pracuje od 2012 r., jako audytor, trener, doradca. Specjalizuję się w opłatach środowiskowych, emisjach, KOBIZE, CRO, oraz wprowadzonym i rozbudowywanym w ostatnich latach systemie BDO. 

Cena szkolenia dla jednej osoby wynosi 599 PLN+23% VAT = 736,77 zł brutto

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w wykładach
 • komplet materiałów szkoleniowych
 • lunch
 • serwis kawowy
 • certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu
 • piekę prelegenta na tydzień przed jak i po szkoleniu

Dla firm zgłaszających większą liczbę uczestników gwarantujemy atrakcyjne zniżki:

 • 2 osoby– rabat 5 %
 • 3 osoby – rabat 10 %
 • 4 osoby i więcej – rabat 15 %

Warunki zgłoszenia

1.Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto firmy CSB: Alior Bank 49 2490 0005 0000 4500 2497 4086.

2.Otrzymanie formularza zgłoszeniowego oraz wpłaty na konto czyli wpisanie na listę uczestników szkolenia potwierdzamy mailowo.

3.Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie jest jednoznaczne z  rezygnacją z udziału w szkoleniu.

4.Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania  wpłaty.

5.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.

6.Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy  firmę CSB do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

7.Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę CSB w celach marketingowych

Formularz zgłoszeniowyDodaj kolejne osoby
Ukryj

Oświadczam, że udział w szkoleniu finansowany jest
w co najmniej 70 % ze środków publicznych:
tak nie
Zwolnienie na podst. par.13 ust.1 pkt. 20 Rozporządzenia Ministra Finansów z 04.04.2011 w sprawie VAT

w 100 % ze środków publicznych:
tak nie
Zwolnienie na podst. art.43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy o VAT

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę CSB w celach marketingowych oraz na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń.