Aktualne szkolenia

Odpady komunalne - rewolucyjne zmiany w przepisach

06.09.2021 r.- Poznań
08.09.2021- Wrocław
09.09.2021- online

Więcej »

Odpady – zmiany w ewidencji, gospodarowaniu, karach

16.09.2021 r. – Poznań
17.09.2021 r.– Wrocław
22.09.2021 r. - online LISTA ZAMKNIĘTA
28.09.2021 r. - online NOWY TERMIN

Więcej »

Odpady komunalne w gminie - nowelizacja ustawy czystościowej, orzecznictwo, ROP

24.09.2021- online

Więcej »

Odpady komunalne - rewolucyjne zmiany w przepisach
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, ustawy o odpadach, zmiany w BDO

06.09.2021 r. godz.10.00-16.00- Poznań
08.09.2021 r. godz.10.00-16.00- Wrocław
09.09.2021 r. godz. 09.00-14.30 - online

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli branży komunalnej na szkolenie prowadzone przez cenionego praktyka, podczas którego omówimy skutki najnowszej nowelizacji ustawy o ucpwg, ustawy o odpadach oraz sierpniowe zmiany dot. ewidencji odpadów w BDO min:

 • Nieruchomości niezamieszkałe- czy ustawowo objęte gminnym systemem? Kiedy przedsiębiorcy będą mogli wpisać/ wypisać się z systemu? Zakres umowy na odbiór odpadów, kontrola gminy
 • Możliwość dopłacania gmin do systemu odpadowego – kiedy w praktyce?
 • Max, ustawowe wysokości stawek za opłaty naliczane od powierzchni, zużytej wody
 • Opłata za domki letniskowe- ponoszona od domku czy działki? Max limit ryczałtu, opłata uzależniona od czasu korzystania z nieruchomości
 • Decyzje na zbieranie i przetwarzanie odpadów – czy możliwe pomimo negatywnego postanowienia WIOŚ?
 • Nowe kary:  za brak ewidencji, za nieterminowe i replica watches uk nierzetelne ewidencjonowanie odpadów, za brak sprawozdania dla wszystkich zbierających odpady
 • 3 lata na magazynowanie odpadów- czy dot. wszystkich kodów?
 • Zmiany w BDO:
  - edycja masy odpadu
  - edycja daty przetwarzania
  - ewidencjonowanie odpadów komunalnych na KEO oraz KEOK - możliwość łączenia KPO I KPOK


 

Więcej

Odpady komunalne w gminie - nowelizacja ustawy czystościowej, orzecznictwo, ROP

24.09.2021 r. godz. 09.00-14.30 - online

Serdecznie zapraszamy na szkolenie w całości prowadzone przez krajowego eksperta prawa samorządowego mec. Macieja Kiełbusa, podczas którego omówimy najnowszą nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz jej konsekwencje dla gminnych i międzygminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi.

Szeroko omówione zostanie także najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych i organów nadzoru dotyczące uchwał rad gmin (miast) / zgromadzeń związków międzygminnych w sprawach z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi oraz główne założenia reformy systemu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta oraz wpływu proponowanych zmian na gminne systemy odpadowe.

Więcej

Odpady – zmiany w ewidencji, gospodarowaniu, karach

16.09.2021 r. godz. 10.00-16.00 – Poznań
17.09.2021 r. godz. 10.00-16.00 – Wrocław
22.09.2021 r. godz. 09.00-14.30 - online LISTA ZAMKNIĘTA
28.09.2021r. godz. 09.00-14.30 - online NOWY TERMIN

 • Wydłużony czas magazynowania odpadów do 3 lat – jakie kody, od kiedy?
 • Nowe kary administracyjne – m.in. za brak ewidencji, nieterminowe i nierzetelne ewidencjonowanie odpadów
 • Nowe funkcjonalności w BDO – edycja masy i daty przetwarzania, czy i jak korygować dotychczasowe wpisy?
 • Jak często dokonywać wpisów w KEO?
 • Monitoring wizyjny- jaki zakres podlega kontroli? W jakiej formie przekazać nagranie?
 • Odpowiedzialność – kto otrzyma karę za błędy w ewidencji: kierownik zakładu czy pracownik merytoryczny?
 • Protokół pokontrolny – kto może podpisać, kiedy nie warto?

Na te i wiele innych pytań odpowiemy podczas szkolenia na którym omówimy najnowszą nowelizację ustawy o odpadach, nowe funkcjonalności dot. ewidencji odpadów w BDO oraz uprawnienia organów kontrolnych.

Więcej