Aktualne szkolenia

Kary w gospodarce odpadami komunalnymi

10.05.2024 r. - online

Więcej »

Praktyczne warsztaty e-doręczeń w branży komunalnej

07.06.2024 r. - online

Więcej »

Pozwolenia wodnoprawne w praktyce zakładów wodociągowych

06.06.2024 r. - online

Więcej »

Obowiązkowe przeglądy techniczne budynków, obiektów liniowych, urządzeń ochrony środowiska w branży ciepłowniczej

13.06.2024 r.- online

Więcej »

Kary w gospodarce odpadami komunalnymi

10.05.2024 r. godz. 09.00-14.30 online

  • Kary za nie osiągniecie poziomów nakładane na przedsiębiorców odbierających odpady komunalne na podstawie umów cywilnych z gminą - czy zgodne z prawem? Czy przedsiębiorca ma prawne narzędzia wobec mieszkańców do uzyskania poziomu, jakie?
  • Czy zawieszenie kary za nieosiągnięcie poziomów dla gminy skutkuje zawieszeniem kary dla przedsiębiorców?
  • Obowiązki gmin w zakresie kontroli przedsiębiorców, działań informacyjnych i edukacyjnych mieszkańców – brak jakich działań podstawą do wymierzenia kary?
  • Opłaty podwyższona nakładane na mieszkańców za brak selektywnej zbiórki - czy brak segregacji musi być notoryczny? Jak uzasadniać min i max wysokość opłaty?
  • Pouczenie- kiedy możliwe odstąpienie od kary? Przesłanki zgodnie z KPA, orzecznictwo. Czy pouczenie można stosować do wszystkich postepowań „karowych” związanych z ucpg?
  • Czy kary w gospodarce odpadami komunalnymi można miarkować i odstąpić od ich nałożenia?

Między innymi powyższe zagadnienia omówimy podczas szkolenia online:

Więcej