Aktualne szkolenia

Sprawozdawczość emisyjna za 2020 r.

28.01.2021 r. online LISTA ZAMKNIĘTA
04.02.2021 r. online 


Więcej »

Warsztaty odpadowe oczyszczalni ścieków

09.02.2021 r.- online LISTA ZAMKNIĘTA
10.02.2021 r. - online

Więcej »

Warsztaty odpadowe

16.02.2021 r. online
18.02.2021 r. online

Więcej »

Sprawozdawczość komunalna przedstawicieli gmin

23.02.2021 r. - online
03.03.2021 r. - online

Więcej »

Prawo wodne w praktyce zakładów wodociągowych

26.01.2021 online 

Więcej »

Prawo wodne w praktyce zakładów wodociągowych

26.01.2021 godz.09.00-14.30

 • Czy osady ze studzienek, przydomowych oczyszczalni traktować jak ścieki?
 • Czy konieczne pozwolenie wodnoprawne na przelewy burzowe? Co ze ściekami z przelewów burzowych kanalizacji ogólnospławnej do wód i ziemi?
 • Opłata zmienna a cel poboru wody - ile celów poboru wody musimy podawać, cel poboru czy cel zużycia wody?
 • Wody opadowe i roztopowe – czy niezbędne pozwolenie np. na odprowadzanie wód opadowych do urządzeń wodnych?
 • Braki i błędy w opracowywanych analizach zagrożeń – omówienie na przykładach

Na te i wiele innych branżowych pytań odpowiemy podczas szkolenia online:

Więcej

Sprawozdawczość komunalna przedstawicieli gmin
weryfikacja sprawozdań przedsiębiorców oraz sprawozdanie gminne za 2020 r.

23.02.2021 r. godz. 09.00-14.30
03.03.2021 r. godz. 09.00-14.30

Zapraszamy przedstawicieli administracji samorządowej na szkolenie online podczas którego omówimy prawidłową weryfikację sprawozdań podmiotów odbierających, zbierających odpady oraz sprawozdanie gminne za 2020 r. Podczas szkolenia omówimy min:

 • Pełnomocnictwo – czy do sprawozdań za 2020 r. wystarczy pełnomocnictwo w pdf, do każdego konieczna opłata skarbowa? Czy aktualne pełnomocnictwa dołączane w ubiegłym roku? Czy członek zarządu, użytkownik główny tez musi dołączyć pełnomocnictwo?
 • Sprawozdanie podmiotów zbierających odpady komunalne – zakres raportu: czy tylko papier, metal, tworzywa, szkło? Co z innymi odpadami(np. wielkogabarytami)?
 • Sprawozdawczość w konsorcjum – czy każda z firm oddzielnie składa raport?
 • Papierowe karty ewidencji – jak wykazać w sprawozdaniu za 2020 r. Czy dopuszczalne w 2021?
 • Odpady magazynowane, wysortowane, po przetworzeniu – w którym dziale?
 • Zmiany w zakresie poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia, czy za 2020 r. poziomy tylko dla 4 frakcji (PMTS)? Jakie nowości dla odpadów budowlanych i rozbiórkowych? Od kiedy 55 % poziomu recyklingu liczone dla wszystkich wytworzonych w gminie odpadów?

Więcej

Warsztaty odpadowe
prawidłowa ewidencja, sprawozdawczość za 2020 r., magazynowanie odpadów

16.02.2021 r. godz. 09.00-14.30
18.02.2021 r. godz. 09.00-14.30

 • Zamknięcie ewidencji odpadów za 2020 r. – jak uzupełniać wpisy w KEO za 2020 r.? Kiedy wystarczą adnotacje, uwagi, kiedy wystawić papierową kartę?
 • Jak rozliczyć błędne, nieskorygowane karty – np. ze złą masą odpadów, kodem – co w przypadku rozbieżności KEO z KPO?
 • Pełnomocnictwo –czy pełnomocnictwa dołączone do sprawozdań za 2019 r. są aktualne, czy należy załączyć nowe? Czy członek zarządu, użytkownik główny tez musi dołączyć pełnomocnictwo, do każdego opłatę skarbową?
 • Odpady poddane odzyskowi w instalacjach, poza instalacjami, przekazane os. fizycznym- jak uzupełnić? stany magazynowe
 • Podmioty zbierające odpady – zakres sprawozdawczości odpadowej
 • Nowe rozporządzenie w sprawie magazynowania odpadów vs zezwolenie odpadowe – które wymagania aktualnie wiążące, terminy przejściowe

Na te i wiele innych pytań odpowiemy podczas szkolenia online:

Więcej

Sprawozdawczość emisyjna za 2020 r.
raport do KOBiZE, opłaty za korzystanie ze środowiska

28.01.2021 r. godz. 09.00-14.30 LISTA ZAMKNIĘTA
04.02.2021 r. godz. 09.00-14.30 

Zapraszamy na szkolenie prowadzone przez wieloletniego, merytorycznego pracownika KOBiZE, który kompleksowo omówi sprawozdawczość emisyjną za 2020 r., min:

 • Prawidłowa struktura sprawozdania dla miejsca korzystania ze środowiska
 • Raportowanie emisji z instalacji, produkcji, procesów prowadzonych poza instalacją, urządzeń
 • Emisja z „małych kotłów” (poniżej 5 MW), klimatyzatorów, lakierni, środków transportu
 • Raport opłatowy drukowany ze strony KOBiZE -czy zgodny z obowiązującym formularzem?
 • Ryczałt – czy dopuszczalny (i zawsze korzystny) dla obliczeń emisji za 2020 na potrzeby KOBiZE i wykazu opłatowego?
 • Opłaty podwyższone i kary oraz zasady odraczania i odwoływania się od kar.

Więcej

Warsztaty odpadowe oczyszczalni ścieków
magazynowanie, ewidencja i sprawozdawczość odpadowa za 2020

09.02.2021r. godz. 09.00-14.30 LISTA ZAMKNIĘTA
10.02.2021 r. godz. 09.00-14.30

 • Magazynowanie odpadów – obowiązujące od 01.01.2021 r. wymagania  dot. oznaczenia, utwardzenia, gospodarki wodno-ściekowej, rotacji odpadów miejsc magazynowania. Obowiązki zbierających, przetwarzających i wytwórców odpadów
 • Sprawozdanie odpadowe oczyszczalni za 2020 r. – miejsce prowadzenia działalności, czy uśredniać wyniki badań KOŚ, jak właściwie określić procesy odzysku, podział odpadów na komunalne, pozostałe?
 • Prawidłowa ewidencja odpadów w BDO – jak często uzupełniać wyniki badań, rozliczyć błędne, nieskorygowane karty, stany magazynowe na 01.2021
 • Problemy techniczne- czy do sprawozdań za 2020 r. wystarczy pełnomocnictwo w pdf, czy koniecznie z podpisem elektronicznym, czy pełnomocnictwa załączone w 2020 r. są ważne? Korekty

Na te i wiele innych praktycznych problemów odpowiemy podczas szkolenia online


Więcej