Aktualne szkolenia

Prawidłowa dokumentacja odpadowa w oczyszczalni ścieków w 2020 r.

20.04.2020 r.
21.04.2020 r.

Więcej »

Najnowsze zmiany w gospodarce odpadami

27.05.2020 r. on-line

Więcej »

Wymaganie PPOŻ dla miejsc magazynowania, zbierania, przetwarzania odpadów

16.06.2020 r. on-line OSTATNIE MIEJSCA
18.06.2020 r. on-line

Więcej »

Prawidłowa dokumentacja odpadowa w oczyszczalni ścieków w 2020 r.

20.04.2020 r. godz. 09.00-14.15
21.04.2020 r. godz. 10.00-14.15

 • Rozporządzenie MKlimatu w sprawie kodów i ilości odpadów zwolnionych z ewidencji – jakie kody i limity bezpośrednio dotyczą oczyszczalni?
 • KPO, KEO, KEKOŚ – jak w praktyce prawidłowo uzupełnić elektroniczne i papierowe karty? Jak i do kiedy max wprowadzić do BDO wersje papierowe?
 • Karta ewidencji KOŚ- jak często badać osady, czy codziennie dokonywać wpisów na KEOS?
 • Przekazania osadów ściekowych rolnikom prowadzącym uproszczoną ewidencję – czy konieczna KPO, prawidłowa ewidencja
 • Transport odpadów do podmiotów nie wpisanych do BDO – jaki dokument musi posiadać kierowca - papierową KPO, oświadczenie? Wymagany zakres informacji
 • Kontrole WIOŚ i PSP w związku ze zmianą decyzji – czego się spodziewać?

Na te i wiele innych pytań odpowiemy podczas szkolenia dedykowanemu przedstawicielom oczyszczalni ścieków

Więcej

Najnowsze zmiany w gospodarce odpadami
decyzje, ewidencja, BDO

27.05.2020 r. godz. 09.00-14.15

 • Sprawozdania odpadowe za 2019 r. – nowe terminy, czy przez BDO, nowy ustawowy zakres raportów
 • Wydłużenie terminów obowiązywania decyzji odpadowych będących w trakcie zmiany- na jaki czas? Co z decyzjami na wytwarzanie, dla odpadów medycznych?
 • Zmiana decyzji odpadowych w czasie pandemii – czy organ może odstąpić od kontroli WIOŚ, PPOŻ? Bieg terminów administracyjnych
 • Ewidencja papierowa czy w BDO - którą wybrać, jakie są konsekwencje, czy można prowadzić papierową i elektroniczną równolegle?
 • Odpady zwolnione z ewidencji- jakie kody, co w przypadku przekroczenia limitu?
 • Kiedy transport odpadów nie wymaga KPO – kody, ilości, wymagane dokumenty.

Na te i wiele innych pytań odpowiemy podczas szkolenia on-line

Więcej

Wymaganie PPOŻ dla miejsc magazynowania, zbierania, przetwarzania odpadów

16.06.2020 r. godz. 9.00-14.15 OSTATNIE WOLNE MIEJSCA
18.06.2020 r. godz. 9.00-14.15

Już obowiązuje rozporządzenie MSWIA określające szczegółowe wymagania ochrony PPOŻ dla miejsc magazynowania, zbierania i przetwarzania odpadów (DZ.U. 2020 poz. 296). Pierwsze obowiązki zarządzający obiektami muszą zrealizować do września. Zapraszamy na szkolenie on-line podczas którego szczegółowo omówimy:

 • Odpady palne w rozumieniu przepisów ppoż- jakie? Czy rozp. dotyczy wszystkich odpadów palnych?
 • Wyłączenia ze stosowania rozporządzenia – max objętość, tonaż, odpady magazynowane i przetwarzane w ciągu technologicznym
 • Odpady stałe – wymagania dla magazynowanych w budynkach, na zewnątrz, w kontenerach
 • Odpady ciekłe - max ilości odpadów, powierzchnie magazynowe, podział na sekcje. Czy tylko oleje, rozpuszczalniki, szlamy?
 • Strefy, sekcje pożarowe – dopuszczalne wymiary, wymagania techniczne
 • Magazynowanie odpadów niepalnych- w jakich strefach, wymagania
 • Zabezpieczenia ppoż – które musi spełnić każdy zakład?
 • Terminy przejściowe- w jakim terminie należy dostosować miejsca magazynowania, gdy operat ppoż uzgodniono przed wejściem w życie nowych przepisów lub po 04.03.2020 r. Obowiązki, które należy zrealizować do 09.2020 oraz kolejnych latach?
 • Kontrole PSP  w związku ze zmianą zezwolenia odpadowego– czego się spodziewać? Czy kontrola kompleksowa całego obiektu, czy obejmuje tylko zakres wskazany w operacie?

Więcej