Aktualne szkolenia

Elektroniczna ewidencja odpadów w zakładach komunalnych

12.12.2019 r. - Poznań LISTA ZAMKNIĘTA
13.12.2019 r. - Warszawa LISTA ZAMKNIĘTA
16.12.2019 r. - Katowice LISTA ZAMKNIĘTA
17.12.2019 r. - Wrocław LISTA ZAMKNIĘTA

Więcej »

Rejestr i baza danych o odpadach

09.01.2020 r. – Poznań
10.01.2020 r. – Warszawa
13.01.2020 r. – Katowice
14.01.2020 r. - Wrocław

Więcej »

Opłaty za korzystanie ze środowiska, KOBiZE, F-gazy

03.02.2020 r. - Warszawa
06.02.2020 r. Katowice
07.02.2020 r.- Wrocław 
10.02.2020 r. - Poznań 

Więcej »

Sprawozdawczość o odpadach komunalnych za 2019 r.

23.01.2020 r. – Poznań ZMIANA TERMINU 
27.01.2020 r. Warszawa ZMIANA TERMINU
22.01.2020 r. – Wrocław

Więcej »

Elektroniczna ewidencja odpadów w zakładach komunalnych

12.12.2019 r. godz. 10:00-16:00- Poznań LISTA ZAMKNIĘTA
13.12.2019 r. godz. 10:00-16:00- Warszawa LISTA ZAMKNIĘTA
16.12.2019 r. godz. 10:00-16:00 – Katowice LISTA ZAMKNIĘTA
17.12.2019 r. godz. 10:00-16:00 - Wrocław LISTA ZAMKNIĘTA

Zapraszamy na szkolenie podczas którego omówimy zasady elektronicznej ewidencji odpadów w zakładach komunalnych. Podczas szkolenia omówimy elektroniczną KEO, KPO, Kartę Ewidencji Osadów Ściekowych, Kartę Ewidencji i Przekazania Odpadów Komunalnych. Przeanalizujemy jak ewidencjonować w BDO:

 • Wytwarzanie, przetwarzanie osadów ściekowych (w kompostowniach, biogazowniach)
 • Przekazanie osadów do rolniczego wykorzystania, rekultywacji
 • Odbiór Odpadów Komunalnych
 • Ewidencja odpadów powstałych z przetworzenia odpadów komunalnych
 • Odpady przyjęte do PSZOK
 • Wytwarzanie odpadów w ramach usług
 • Przekazania odpadów os. fizycznym
 • Przesunięcia wewnętrzne odpadów

Szkolenie będzie realizowane w oparciu o wersję testową modułu ewidencyjnego w BDO.
W przypadku  nie udostępnienia wersji testowej, będziemy wykorzystywali dostępne materiały informacyjne.

Więcej

Sprawozdawczość o odpadach komunalnych za 2019 r.

23.01.2020 r. godz.10:00-16:00 – Poznań ZMIANA TERMINU
27.01.2020 r. godz. 10:00-16:00 – Warszawa ZMIANA TERMINU
22.01.2020 r. godz. 10:00-16:00 – Wrocław

Zapraszamy na szkolenie podczas którego omówimy sprawozdania o odpadach komunalnych za 2019 r. m.in., które po raz pierwszy należy złożyć za pośrednictwem BDO, min.:

 • Jak prawidłowo wypełnić wszystkie tabele sprawozdań- dotyczące opadów bio i nieulegających biodegradacji, zmagazynowanych, wysortowanych?
 • Jak obliczyć obligatoryjne poziomy za 2019 r. – na przykładach
 • Brak sprawozdania zerowego- czy konieczne uzupełnienie wszystkich tabel?
 • Czy tylko użytkownik główny w BDO może złożyć sprawozdanie?
 • Jak korygować sprawozdania – nowy ustawowy termin, sposób komunikacji z urzędem i uzupełnienie danych?


Ponadto omówimy najnowsze zmiany w gospodarce odpadami:

 • Nowe kody i ilości odpadów zwolnione z ewidencji – jak transportować takie odpady np. budowlane?
 • Nowelizacja ustawy dopuszczająca papierową ewidencję przez I półrocze 2020 r. -  czy wprowadza zmiany także w zakresie sprawozdawczości?
 • Popularne problemy firm komunalnych w zakresie BDO – kiedy stosować status „przekazanie”, jak oznaczać odpady odebrane z terenów niezamieszkałych, ewidencjonować wysortowane z odpadów komunalnych?

Więcej

Rejestr i baza danych o odpadach
elektroniczna ewidencja, rejestr podmiotów, zasady gospodarowania odpadami

09.01.2020 r. godz. 10:00-16:00 – Poznań
10.01.2020 r. godz. 10:00-16:00 – Warszawa
13.01.2020 r. godz. 10:00-16:00 – Katowice
14.01.2020 r. godz. 10:00-16:00 - Wrocław

 

Zapraszamy na szkolenie podczas którego szczegółowo przeanalizujemy obowiązki podmiotów związane z wdrożeniem elektronicznej ewidencji odpadów , m.in. omówimy:

 

 • Rejestrem BDO – podmioty zobowiązane do wpisu, aktualizacja danych, opłaty
 • KPO – obowiązki podmiotu przekazującego, transportującego, przejmującego, statusy kart, możliwość korekty m.in. masy odpadów
 • KEO – zasady ewidencji odpadów wytwarzanych m.in. z produkcji, w ramach usług, Likwidacja zbiorczych kart, stany magazynowe
 • Nowe zasady gospodarowania odpadami – roczny lub 3 letni czas magazynowania, odpowiedzialność za odpady niebezpieczne

Więcej

Opłaty za korzystanie ze środowiska, KOBiZE, F-gazy
Praktyczne warsztaty sprawozdawczości emisyjnej

03.02.2020 r. godz. 10:00-16:00 – Warszawa
06.02.2020 r. godz. 10:00-16:00 - Katowice
07.02.2020 r. 
godz.09:00-15:00- Wrocław
10.02.2020 r. 
godz. 10:00-16:00 – Poznań 


Uwaga, każdy korzystający ze środowiska zobowiązany jest do złożenia raportu do KOBiZE oraz samodzielnego naliczenia opłaty środowiskowej!

Zapraszamy na praktyczne warsztaty emisyjne, podczas których obliczycie Państwo wielkość emisji, a następnie wypełnicie przykładowy raport on-line do KOBiZE oraz naliczycie opłaty środowiskowe, m.in. odpowiemy na pytania:

 • Raport opłatowy drukowany ze strony KOBiZE - czy zgodny z obowiązującym formularzem?
 • Jak rozliczyć emisje z kotłów, lakierni, klimatyzatorów, samochodów na potrzeby opłat środowiskowych i KOBiZE – czy dopuszczalny ryczałt?
 • Czy za każdą substancję wskazaną w raporcie do KOBiZE należy wnieść opłatę środowiskową?
 • Jak rozliczać f-gazy- pod jakimi nr znaleźć popularne chlorowcopochodne węglowodorów, HCFC, halony w wykazie opłatowym i KOBiZE?
 • Zmiana w progach dotyczących obowiązku prowadzenia kart urządzeń – jak przeliczać kg na ekwiwalenty CO2?

Więcej