Aktualne szkolenia

Zarządzanie ryzykiem w zaopatrzeniu w wodę

13.05.2019 r. - Katowice
14.05.2019 r.  - Wrocław
30.05.2019 r.  - Poznań
31.05.2019 r. - Warszawa

Więcej »

Diagnostyka i ocena stanu technicznego urządzeń ciśnieniowych w ciepłownictwie

04.06.2019 r.- Poznań
05.06.2019 r.-  Wrocław

11.06.2019 r. - Katowice
12.06.2019 r. - Warszawa

Więcej »

Odpady z wydobycie i wzbogacania kopalin

17.06.2019 r.  –Poznań
19.06.2019 r. – Wrocław
21.06.2019 r. – Katowice

Więcej »

Odpady z wydobycie i wzbogacania kopalin
jak się dostosować do rewolucyjnych zmian w gospodarce odpadami?

17.06.2019 r. godz. 10:00-16:00 –Poznań
19.06.2019 r. godz. 10:00-16:00 – Wrocław
21.06.2019 r. godz. 10:00-16:00 – Katowice

 

Zapraszamy na praktyczne szkolenie z zakresu odpadów z wydobycia i wzbogacania kopalin, podczas którego powiemy:

 

 • Kiedy i jakim zakresie stosować ustawę o odpadach wydobywczych a kiedy ustawę o odpadach, czy plan ruchu zakładu górniczego zastępuje decyzje odpadowe?
 • Odpady, odpady wydobywcze, masy ziemne, nadkład - je poprawnie rozróżniać?
 • Najnowsze zasady magazynowania i transportu odpadów
 • Czy wytwórca odpadów wydobywczych musi się wpisać do BDO, w jakim zakresie?
 • Nowe elementy wniosku o zmianę zezwoleń na gospodarowanie odpadami - jak wyliczyć max masy odpadów – maksymalną, całkowitą, największą?
 • Procedura zabezpieczenia roszczeń -  w jakim zakresie związania jest ona z branżami wydobywczą i produkcją kruszyw, czy można zmieniać zabezpieczenia w czasie ich obowiązywania?


Więcej

Zarządzanie ryzykiem w zaopatrzeniu w wodę
analiza ryzyka dla ujęcia wody i ocena ryzyka dostaw

13.05.2019 r. godz. 10:00-16:00 – Katowice
14.05.2019 r. godz. 10:00-16:00- Wrocław
30.05.2019 r. godz.10:00-16:00- Poznań
31.05.2019 r. godz.10:00-16:00- Warszawa

 

Zapraszamy na praktyczne szkolenie, prowadzone przez wieloletniego doradcę ds. bezpieczeństwa wody, podczas którego kompleksowo omówimy zarządzanie ryzykiem w zapatrzeniu w wodę., m.in.

 

 • Różnice i zależności pomiędzy analizą ryzyka dla ujęcia wody a oceną ryzyka w Planach Bezpieczeństwa Wody
 • Analiza ryzyka na potrzeby ustanowienia stref – identyfikacja źródeł zagrożenia, wymagana dokumentacja, obowiązki zwik
 • Matryca ryzyk 5 stopniowego zagrożenia i propozycje działań dla przekroczenia parametrów organoleptycznych, z załącznika 1b, 1c Rozp. MZ w sprawie jakości wody
 • Zagrożenia na etapie poboru, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji wody i ryzyko z nimi związane
 • Monitoring  - podstawowy zakres badań oraz jakie parametry dodatkowo badać w wodzie surowej i uzdatnionej (w zależności od zidentyfikowanych zagrożeń)


Więcej