Aktualne szkolenia

Sprawozdawczość o odpadach komunalnych za 2019 r.

14.08.2020 r. on-line
18.08.2020 r. on-line

Więcej »

Pakiet mobilności

04.09.2020 r. on-line

Więcej »

Sprawozdawczość odpadowa oczyszczalni ścieków za 2019 r.

09.09.2020 r. on-line

Więcej »

Sprawozdawczość odpadowa oczyszczalni ścieków za 2019 r.

09.09.2020 r. godz. 09.00-14.30 

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli oczyszczalni ścieków na szkolenie on-line  z zakresu sprawozdawczości o gospodarowaniu odpadami w 2019 r. Podczas warsztatów omówimy tabele raportu  dotyczące zwik,  które po raz pierwszy należy wypełnić w BDO.

M.in. omówimy:

 • Miejsca prowadzenia działalności a instalacje objęte sprawozdawczością? Jak dodać instalację? Co w sytuacji, gdy w ciągu roku usunięto MPD? Czy dla każdej oczyszczalni oddzielne sprawozdanie?
 • Odpady poddane odzyskowi w instalacjach, poza instalacjami, przekazane os. fizycznym- jak uzupełnić? Co ze stanami magazynowymi na 01.01.2020 r.?
 • Odpady wytworzone w ramach świadczenia usług – jak raportować z podziałem na gminy?
 • Wyniki badań koś – najniższe, średnie i najwyższe wartości, liczba badań z wyizolowanymi bakteriami salmonelli
 • Jaki użytkownik może złożyć sprawozdanie? Czy musi być wpisany do KRS?
 • Korekty sprawozdań - jak je wykonać, kiedy dopuszczalna autokorekta? Czy konieczne wypełnienie nowego raportu?

Więcej

Sprawozdawczość o odpadach komunalnych za 2019 r.
sprawozdania komunalne oraz raport o gospodarowaniu odpadami

14.08.2020 r. godz. 09.00-14.30
18.08.2020 r. godz. 09.00-14.30

Serdecznie zapraszamy na szkolenie on-line podczas którego kompleksowo omówimy sprawozdawczość dotyczącą odpadów komunalnych za 2019 r . Podczas szkolenia szczegółowo przeanalizujemy sprawozdania komunalne oraz wymagane tabele nowego raportu o gospodarowaniu odpadami, m.in powiemy

 • PSZOKI, RIPOKI, zbierający odpady - które działy raportu o gospodarowaniu odpadami musza wypełnić w zakresie odpadów, baterii, ZSEiE?
 • Czy PSZOKI są zwolnione ze sprawozdania o gospodarowaniu odpadami? Co z PSZOKami gminnymi?
 • Odpady komunalne,  pochodzące ze strumienia komunalnych, pozostałe w raporcie o gospodarowaniu odpadami – jakie kody do poszczególnych grup?
 • Odpady poddane odzyskowi w instalacjach, poza instalacjami, przekazane os. fizycznym- spójność raportów o ucpwg i uoo, stany magazynowe na 01.01.2020 r
 • Które tabele w obu sprawozdaniach muszą być spójne?
 • Sprawozdania komunalne złożone w styczniu- czy czekać na wezwanie do korekty przez ug? Jak złożyć autokorektę?
 • Odpady zmagazynowane, wysortowne  – gdzie wykazać?
 • Wymagane poziomy – jak wyliczyć w praktyce?

Więcej