Aktualne szkolenia

Odpady komunalne - rewolucyjne zmiany w przepisach

03.09.2021 r. - Warszawa
06.09.2021 r.- Poznań
08.09.2021- Wrocław
09.09.2021- online

Więcej »

Odpady komunalne - rewolucyjne zmiany w przepisach
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, ustawy o odpadach, zmiany w BDO

03.09.2021 r. godz.10.00-16.00 – Warszawa
06.09.2021 r. godz.10.00-16.00- Poznań
08.09.2021 r. godz.10.00-16.00- Wrocław
09.09.2021 r. godz. 09.00-14.30 - online

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli branży komunalnej na szkolenie prowadzone przez cenionego praktyka, podczas którego omówimy skutki najnowszej nowelizacji ustawy o ucpwg, ustawy o odpadach oraz sierpniowe zmiany dot. ewidencji odpadów w BDO min:

 • Nieruchomości niezamieszkałe- czy ustawowo objęte gminnym systemem? Kiedy przedsiębiorcy będą mogli wpisać/ wypisać się z systemu? Zakres umowy na odbiór odpadów, kontrola gminy
 • Możliwość dopłacania gmin do systemu odpadowego – kiedy w praktyce?
 • Max, ustawowe wysokości stawek za opłaty naliczane od powierzchni, zużytej wody
 • Opłata za domki letniskowe- ponoszona od domku czy działki? Max limit ryczałtu, opłata uzależniona od czasu korzystania z nieruchomości
 • Decyzje na zbieranie i przetwarzanie odpadów – czy możliwe pomimo negatywnego postanowienia WIOŚ?
 • Nowe kary:  za brak ewidencji, za nieterminowe i nierzetelne ewidencjonowanie odpadów, za brak sprawozdania dla wszystkich zbierających odpady
 • 3 lata na magazynowanie odpadów- czy dot. wszystkich kodów?
 • Zmiany w BDO:
  - edycja masy odpadu
  - edycja daty przetwarzania
  - ewidencjonowanie odpadów komunalnych na KEO oraz KEOK - możliwość łączenia KPO I KPOK


 

Więcej