Aktualne szkolenia

Gospodarka odpadami w oczyszczalni ścieków

12.09.2019 r.  – Poznań
13.09.2019 r.  – Warszawa
16.09.2019 r.  – Katowice
17.09.2019 r.  – Wrocław

Więcej »

Odpady komunalne

09.09.2019 r. - Warszawa
10.09.2019 r. - Katowice
24.09.2019 r.  – Poznań LISTA ZAMKNIĘTA
30.09.2019 r.  - Wrocław ZMIANA TERMINU

Więcej »

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

23.08.2019 r.  Warszawa
29.08.2019 r. – Wrocław LISTA ZAMKNIĘTA
30.08.2019 r. – Katowice
04.09.2019 r.  – Poznań

Więcej »

Rewolucyjne zmiany odpadowe

17.10.2019 r.  – Poznań
18.10.2019 r. – Warszawa
21.10.2019 r. – Katowice
22.10.2019 r. – Wrocław

Więcej »

Rewolucyjne zmiany odpadowe
Elektroniczna ewidencja, zmiany zezwoleń, nowe zasady gospodarowania

17.10.2019 r. godz.10:00-16:00 – Poznań
18.10.2019 r. godz. 10:00-16:00 – Warszawa
21.10.2019 r. godz. 10:00-16:00 – Katowice
22.10.2019 r. godz. 10:00-16:00 – Wrocław

  • Elektroniczna ewidencja – zasady wypełniania KEO, KPO, obowiązki spoczywające na wytwórcy, transportującym i odbierającym odpad. Czy dla kilku kodów transportowanych łącznie niezbędne będzie założenie oddzielnych KPO w BDO?  Czy zawsze konieczne zważenie ładunku, jak odnotować w BDO przekazanie odpadów os. fizycznym?
  • Nowe zasady gospodarowania odpadami – 3 letni czas magazynowania, odpowiedzialność za odpady niebezpieczne, nowe kary za transport,
  • Nowe zasady zmiany zezwoleń odpadowych – nowy termin złożenia wniosku, zmiany w oświadczeniach o niekaralności, lista kodów niepalnych, wyłączenia z monitoringu, zabezpieczeń roszczeń, wymagania PPOŻ dla miejsc magazynowania, przetwarzania odpadów

Zapraszamy na praktyczne szkolenie, podczas którego szczegółowo przeanalizujemy rewolucyjne zmiany wynikające z 2 lipcowych nowelizacji ustawy o odpadach.

Więcej

Gospodarka odpadami w oczyszczalni ścieków
Elektroniczna ewidencja, zmiany zezwoleń, nowe zasady gospodarowania odpadami

12.09.2019 r. godz.10:00-16:00 – Poznań
13.09.2019 r. godz. 10:00-16:00 – Warszawa
16.09.2019 r. godz. 10:00-16:00 – Katowice
17.09.2019 r. godz. 10:00-16:00 – Wrocław

Zapraszamy na szkolenie dedykowane zakładom wodociągowym, podczas którego omówimy rewolucyjne zmiany, min.:

  • Elektroniczną ewidencję – nową KEOŚ, KPO, nowe obowiązki wytwórcy i transportującego odpady, zmiany w funkcjonowaniu BDO.
  • Nowe zasady gospodarowania odpadami – 3 letni czas magazynowania, odpowiedzialność za odpady niebezpieczne, nowe kary za transport, magazynowanie
  • Nowe zasady zmiany zezwoleń odpadowych – nowy termin złożenia wniosku, zmiany w oświadczeniach o niekaralności, lista kodów niepalnych, wyłączenia z monitoringu, zabezpieczeń roszczeń, wymagania PPOŻ dla miejsc magazynowania, przetwarzania odpadów

Więcej

Odpady komunalne
zmiany zezwoleń, ewidencji, zasad gospodarowania odpadami

09.09.2019 r. godz. 10:00-16:00- Warszawa
10.09.2019 r. godz. 10:00-16:00- Katowice
24.09.2019 r. godz. 10:00-16:00 – Poznań LISTA ZAMKNIĘTA 
30.09.2019 r. godz. 10:00-16:00 - Wrocław ZMIANA TERMINU

Zapraszamy przedstawicieli branży odpadów komunalnych, na szkolenie podczas którego omówimy rewolucyjne zmiany, min.:

  • Elektroniczną ewidencję odpadów – zasady prowadzenia ewidencji, nową Kartę Przekazania Odpadów Komunalnych, Kartę Ewidencji, zmiany w sprawozdawczości, funkcjonowaniu BDO
  • Najnowsze wymagania wobec instalacji komunalnych – przetwarzających niesegregowane odpady i pozostałości z sortowania, możliwość modernizacji, rozbudowy instalacji, nowy status spalarni.
  • Nowe zasady gospodarowania odpadami – 3 letni czas magazynowania, odpowiedzialność za odpady niebezpieczne, nowe kary za transport, magazynowanie odpadów
  • Nowe zasady zmiany zezwoleń odpadowych – nowy termin złożenia wniosku, zmiany w oświadczeniach o niekaralności, lista kodów niepalnych, wyłączenia z monitoringu, zabezpieczeń roszczeń, wymagania PPOŻ dla miejsc magazynowania i składowania odpadów

Więcej