Aktualne szkolenia

Rewolucyjne zmiany odpadowe

17.10.2019 r.  – Poznań LISTA ZAMKNIĘTA
18.10.2019 r. – Warszawa
21.10.2019 r. – Katowice
22.10.2019 r. – Wrocław
12.11.2019 r. - Poznań LISTA ZAMKNIĘTA

Więcej »

BHP przy urządzeniach energetycznych

18.11.2019 r. – Poznań
19.11.2019 r. – Wrocław
25.11.2019 r. – Warszawa
26.11.2019 r. - Katowice

Więcej »

Uchwały gmin po nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

28.11.2019 r.  – Warszawa
29.11.2019 r.  – Poznań
05.12.2019 r.  – Wrocław
06.12.2019 r. – Katowice

Więcej »

Elektroniczna ewidencja odpadów w zakładach komunalnych

12.12.2019 r. - Poznań
13.12.2019 r. - Warszawa
16.12.2019 r. - Katowice
17.12.2019 r. - Wrocław

Więcej »

Rewolucyjne zmiany odpadowe
Elektroniczna ewidencja, zmiany zezwoleń, nowe zasady gospodarowania

17.10.2019 r. godz.10:00-16:00 – Poznań LISTA ZAMKNIĘTA
18.10.2019 r. godz. 10:00-16:00 – Warszawa
21.10.2019 r. godz. 10:00-16:00 – Katowice
22.10.2019 r. godz. 10:00-16:00 – Wrocław
12.11.2019 r.
godz. 10:00-16:00 - Poznań LISTA ZAMKNIĘTA

 • Elektroniczna ewidencja – zasady wypełniania KEO, KPO, obowiązki spoczywające na wytwórcy, transportującym i odbierającym odpad. Czy dla kilku kodów transportowanych łącznie niezbędne będzie założenie oddzielnych KPO w BDO?  Czy zawsze konieczne zważenie ładunku, jak odnotować w BDO przekazanie odpadów os. fizycznym?
 • Nowe zasady gospodarowania odpadami – 3 letni czas magazynowania, odpowiedzialność za odpady niebezpieczne, nowe kary za transport,
 • Nowe zasady zmiany zezwoleń odpadowych – nowy termin złożenia wniosku, zmiany w oświadczeniach o niekaralności, lista kodów niepalnych, wyłączenia z monitoringu, zabezpieczeń roszczeń, wymagania PPOŻ dla miejsc magazynowania, przetwarzania odpadów

Zapraszamy na praktyczne szkolenie, podczas którego szczegółowo przeanalizujemy rewolucyjne zmiany wynikające z 2 lipcowych nowelizacji ustawy o odpadach.

Więcej

Elektroniczna ewidencja odpadów w zakładach komunalnych

12.12.2019 r. godz. 10:00-16:00- Poznań
13.12.2019 r. godz. 10:00-16:00- Warszawa
16.12.2019 r. godz. 10:00-16:00 – Katowice
17.12.2019 r. godz. 10:00-16:00 - Wrocław

Zapraszamy na szkolenie podczas którego omówimy zasady elektronicznej ewidencji odpadów w zakładach komunalnych. Podczas szkolenia omówimy elektroniczną KEO, KPO, Kartę Ewidencji Osadów Ściekowych, Kartę Ewidencji i Przekazania Odpadów Komunalnych. Przeanalizujemy jak ewidencjonować w BDO:

 • Wytwarzanie, przetwarzanie osadów ściekowych (w kompostowniach, biogazowniach)
 • Przekazanie osadów do rolniczego wykorzystania, rekultywacji
 • Odbiór Odpadów Komunalnych
 • Ewidencja odpadów powstałych z przetworzenia odpadów komunalnych
 • Odpady przyjęte do PSZOK
 • Wytwarzanie odpadów w ramach usług
 • Przekazania odpadów os. fizycznym
 • Przesunięcia wewnętrzne odpadów

Szkolenie będzie realizowane w oparciu o wersję testową modułu ewidencyjnego w BDO.
W przypadku  nie udostępnienia wersji testowej, będziemy wykorzystywali dostępne materiały informacyjne.

Więcej

Uchwały gmin po nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

28.11.2019 r. godz. 10:00-16:00 – Warszawa
29.11.2019 r. godz. 10:00-16:00 – Poznań
05.12.2019 r. godz. 10:00-16:00 – Wrocław
06.12.2019 r. godz. 09.00-15:00 – Katowice

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego mec. Maciej Kiełbus przeanalizuje obowiązki gmin w zakresie przyjęcia uchwał wdrażających najnowszą nowelizację ucpwg., m.in. w zakresie:

 • Selektywnej zbiórki
 • Odpadów przyjmowanych w PSZOK
 • Przydomowych kompostowników
 • Nieruchomości niezamieszkałych
 • Max opłat za odpady komunalne
 • Deklaracji

Więcej