Aktualne szkolenia

Prawidłowa dokumentacja odpadowa w oczyszczalni ścieków w 2020 r.

20.04.2020 r.
21.04.2020 r.

Więcej »

Najnowsze zmiany w gospodarce odpadami

27.05.2020 r. on-line

Więcej »

Wymaganie PPOŻ dla miejsc magazynowania, zbierania, przetwarzania odpadów

16.06.2020 r. on-line OSTATNIE MIEJSCA
18.06.2020 r. on-line

Więcej »