Aktualne szkolenia

Najnowsze zmiany w gospodarce odpadami

27.05.2020 r. on-line

Więcej »

Wymaganie PPOŻ dla miejsc magazynowania, zbierania, przetwarzania odpadów

16.06.2020 r. on-line OSTATNIE MIEJSCA
18.06.2020 r. on-line

Więcej »

Najnowsze zmiany w gospodarce odpadami
decyzje, ewidencja, BDO

 • Sprawozdania odpadowe za 2019 r. – nowe terminy, czy przez BDO, nowy ustawowy zakres raportów
 • Wydłużenie terminów obowiązywania decyzji odpadowych będących w trakcie zmiany- na jaki czas? Co z decyzjami na wytwarzanie, dla odpadów medycznych?
 • Zmiana decyzji odpadowych w czasie pandemii – czy organ może odstąpić od kontroli WIOŚ, PPOŻ? Bieg terminów administracyjnych
 • Ewidencja papierowa czy w BDO - którą wybrać, jakie są konsekwencje, czy można prowadzić papierową i elektroniczną równolegle?
 • Odpady zwolnione z ewidencji- jakie kody, co w przypadku przekroczenia limitu?
 • Kiedy transport odpadów nie wymaga KPO – kody, ilości, wymagane dokumenty.

Na te i wiele innych pytań odpowiemy podczas szkolenia on-line

BLOK I- Najnowsze zmiany prawne w gospodarce odpadami.

 • Sprawozdania odpadowe za 2019 r. – nowe terminy, czy przez BDO, nowy ustawowy zakres raportów
 • Likwidacja obowiązku uzupełnienia kart papierowych do BDO – skutki dla ewidencji
 • Wydłużenie terminów obowiązywania decyzji odpadowych będących w trakcie zmiany- na jaki czas? Co z decyzjami na wytwarzanie, dla odpadów medycznych?
 • Rozporządzenie MSWIA w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów  – czy dotyczy wytwórców odpadów, jakie obiekty i w jakim zakresie muszą się dostosować do września?

BLOK II- Decyzje odpadowe

 • Zmiana decyzji odpadowych w czasie pandemii – czy organ może odstąpić od kontroli WIOŚ, PPOŻ?
 • Bieg terminów administracyjnych w czasie epidemii
 • Wezwanie wnioskodawcy do uzupełnień – w jakim czasie?
 • Pozwolenia na wytwarzanie odpadów – jak długo będą ważne?
 • Bezczynność organu – czy można zaskarżyć?
 • Uprawnienia podmiotów w gospodarowaniu odpadami po 05.03 – jak sprawdzić? Czy wystarczy wpis do BDO?

BLOK III – Ewidencja odpadów , BDO - popularne problemy

 • Ewidencja papierowa czy w BDO - którą wybrać, jakie są konsekwencje, czy można prowadzić papierową i elektroniczną równolegle?
 • KPO i KEO – jak w praktyce prawidłowo uzupełnić papierowe karty, czy wpisywać nr rejestrowy?
 • Odpady wytworzone w ramach świadczonych usług- ewidencja dla każdej gminy czy województwa?
 • KEO – jak w praktyce prawidłowo uzupełnić karty, jak często ewidencjonować odpady wytwarzane ciągle?
 • Przekazywanie osobom fizycznym, podmiotom zwolnionym z obowiązku prowadzenia ewidencji.
 • Odpady zwolnione z ewidencji- jakie kody, co w przypadku przekroczenia limitu?
 • Masy odpadów w BDO – skutki dla ewidencji gdy przejmujący wpisze inną masę odrzucając lub nie odrzucając karty.
 • Użytkownik główny, podrzędny – uprawniania, jak usunąć użytkownika?
 • Błędnie wystawione karty – do jakiego etapu możliwa korekta? Co z błędnymi kartami potwierdzonymi przez przejmującego?
 • Aktualizacja wpisu do BDO – kiedy wymagana? Jak sporządzić?

BLOK IV - Transport odpadów

 • Kiedy transport odpadów nie wymaga KPO – kody, ilości, wymagane dokumenty.
 • Transport odpadów do podmiotów nie wpisanych do BDO – jaki dokument musi posiadać kierowca - papierową KPO, oświadczenie? Wymagany zakres informacji.
 • Jak i kiedy generować potwierdzenie?
Harmonogram szkolenia:
 • 09.00-11.00 – Blok I i II -najnowsze zmiany w gospodarce odpadami, decyzje
 • 11.00-11.30 – przerwa
 • 11.30-13.30 – Blok III i IV- BDO, ewidencja i transport odpadów
 • 13.30-14.15 – omówienie indywidualnych problemów uczestników

do połowy 2012 r. wieloletni pracownik wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska, specjalizujący się w kontrolach gospodarki odpadami. Aktualnie prowadzi własną firmą konsultingową, na co dzień pomaga przedsiębiorcom różnych branż w realizacji obowiązków środowiskowych. Stypendystka Fundacji Roberta Boscha oraz Ministerstwa Środowiska Badenii Wirtembergii, uczestnik Grupy Eksperckiej w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów. Doświadczony trener od ponad 8 lat prowadzi szkolenia m.in. na temat obowiązków przedsiębiorców wynikających z Prawa Ochrony Środowiska

Cena szkolenia dla jednej osoby wynosi 480 PLN+23% VAT = 590,40 zł brutto

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu on-line
 • prezentację omawianą podczas szkolenia, udostępnioną w wersji elektronicznej
 • piekę prelegenta na tydzień przed jak i po szkoleniu

Dla firm zgłaszających większą liczbę uczestników gwarantujemy atrakcyjne zniżki:

 • 2 osoby– rabat 5 %
 • 3 osoby – rabat 10 %
 • 4 osoby i więcej – rabat 15 %
Z uwagi na warsztatowy charakter, w  każdym szkoleniu udział może wziąć max 20 uczestników.

Wiedząc, jak ważna jest dyskusja podczas szkoleń, po każdym bloku tematycznym będzie możliwość zadawania pytań w czasie rzeczywistym.
Zarezerwowaliśmy także oddzielny panel na omówienie indywidualnych przypadków, problemów z Panią prowadzącą. 

Warunki zgłoszenia

1.Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto firmy CSB: Alior Bank 49 2490 0005 0000 4500 2497 4086.

2.Otrzymanie formularza zgłoszeniowego oraz wpłaty na konto czyli wpisanie na listę uczestników szkolenia potwierdzamy mailowo.

3.Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie jest jednoznaczne z  rezygnacją z udziału w szkoleniu.

4.Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania  wpłaty.

5.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.

6.Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy  firmę CSB do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

7.Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę CSB w celach marketingowyc

Formularz zgłoszeniowyDodaj kolejne osoby
Ukryj

Oświadczam, że udział w szkoleniu finansowany jest
w co najmniej 70 % ze środków publicznych:
tak nie
Zwolnienie na podst. par.13 ust.1 pkt. 20 Rozporządzenia Ministra Finansów z 04.04.2011 w sprawie VAT

w 100 % ze środków publicznych:
tak nie
Zwolnienie na podst. art.43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy o VAT

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę CSB w celach marketingowych oraz na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń.