Aktualne szkolenia

Najnowsze zmiany w gospodarce odpadami

27.05.2020 r. on-line

Więcej »

Wymaganie PPOŻ dla miejsc magazynowania, zbierania, przetwarzania odpadów

16.06.2020 r. on-line OSTATNIE MIEJSCA
18.06.2020 r. on-line

Więcej »

Wymaganie PPOŻ dla miejsc magazynowania, zbierania, przetwarzania odpadów

16.06.2020 r. godz. 9.00-14.15 OSTATNIE WOLNE MIEJSCA
18.06.2020 r. godz. 9.00-14.15

Już obowiązuje rozporządzenie MSWIA określające szczegółowe wymagania ochrony PPOŻ dla miejsc magazynowania, zbierania i przetwarzania odpadów (DZ.U. 2020 poz. 296). Pierwsze obowiązki zarządzający obiektami muszą zrealizować do września. Zapraszamy na szkolenie on-line podczas którego szczegółowo omówimy:

 • Odpady palne w rozumieniu przepisów ppoż- jakie? Czy rozp. dotyczy wszystkich odpadów palnych?
 • Wyłączenia ze stosowania rozporządzenia – max objętość, tonaż, odpady magazynowane i przetwarzane w ciągu technologicznym
 • Odpady stałe – wymagania dla magazynowanych w budynkach, na zewnątrz, w kontenerach
 • Odpady ciekłe - max ilości odpadów, powierzchnie magazynowe, podział na sekcje. Czy tylko oleje, rozpuszczalniki, szlamy?
 • Strefy, sekcje pożarowe – dopuszczalne wymiary, wymagania techniczne
 • Magazynowanie odpadów niepalnych- w jakich strefach, wymagania
 • Zabezpieczenia ppoż – które musi spełnić każdy zakład?
 • Terminy przejściowe- w jakim terminie należy dostosować miejsca magazynowania, gdy operat ppoż uzgodniono przed wejściem w życie nowych przepisów lub po 04.03.2020 r. Obowiązki, które należy zrealizować do 09.2020 oraz kolejnych latach?
 • Kontrole PSP  w związku ze zmianą zezwolenia odpadowego– czego się spodziewać? Czy kontrola kompleksowa całego obiektu, czy obejmuje tylko zakres wskazany w operacie?

1. Obszary, definicje regulowane rozporządzeniem MSWIA .

 • Odpady palne, strefa pożarowa, kontener magazynowy – definicje w praktyce
 • Wyłączenia ze stosowania rozporządzenia – max objętość, tonaż, odpady magazynowane i przetwarzane w ciągu technologicznym
 • Odpady palne w rozumieniu przepisów ppoż- jakie? Czy rozp. dotyczy wszystkich odpadów palnych?
 • Rozwiązania zamienne, realizujące wymagania wynikające z rozporządzenia -procedura uzyskania odstępstw

2. Odpady stałe- szczegółowe wymagania ppoż dla miejsca magazynowania w budynkach i na zewnątrz.

 • Magazynowanie odpadów palnych stałych :
  A) w budynkach
  B) na zewnątrz przy ścianach zewnętrznych budynków, w strefach pożarowych innych niż strefy z odpadami stałymi
  C) na zewnątrz w sekcjach magazynowych
  D) w kontenerach
 • Sekcje magazynowe- max wymiary, wymagania techniczne, możliwości powiększenia,
 • Max powierzchnie magazynowe- na przykładach, wymagania niezbędne przy powiększeniu powierzchni
 • Dopuszczalne ilości magazynowanych opadów stałych w strefach
 • Max wysokość magazynowania odpadów stałych w budynku, poza budynkiem- dla odpadów z tworzyw sztucznych, gumy, wielomateriałowych
 • Lokalizacja stref pożarowych odpadów stałych- min odległość od innych stref, lasów, zabudowań
 • Oznakowanie powierzchni magazynowych
 • Magazynowanie opon- w kontenerach, stosach, pryzmach
 • Magazynowanie odpadów niepalnych- w jakich strefach, wymagania

3. Odpady ciekłe - wymagania ppoż.

 • Magazynowanie ciekłych odpadów palnych-  max ilości odpadów, powierzchnie magazynowe, podział na sekcje. Czy tylko oleje, rozpuszczalniki, szlamy?
 • Kontener magazynowy cieczy palnych – wymagania techniczne, max ilości magazynowanych odpadów
 • Rozwiązania ograniczające rozlewisko

4. Zabezpieczenia ppoż

 • Systemy alarmowe, samoczynne urządzenia gaśnicze, oddymiające – w jakich strefach niezbędny? Wymagania techniczne
 • Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, instrukcja postępowania z odpadami
 • Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę
 • Drogi pożarowe- wymagania, czy konieczne uzgodnienie z PSP?

5. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego- wymagane elementy, kiedy aktualizować?

6. Ćwiczenia na wypadek pożaru

7. Woda do celów pożarowych – pobierana z sieci, zbiornika, wymagana ilość wody

8. Terminy przejściowe- w jakim terminie należy dostosować miejsca magazynowania gdy operat ppoż uzgodniono przed wejściem w życie nowych przepisów lub po 04.03.2020 r. Obowiązki, które należy zrealizować do 09.2020 oraz kolejnych latach.

9. Inne przepisy ppoż bezpośrednio dotyczące zakłady odpadowe.

10. Kontrole PSP  w związku ze zmianą zezwolenia odpadowego– czego się spodziewać? Czy kontrola kompleksowa całego obiektu, czy obejmuje tylko zakres wskazany w operacie?

Rzeczoznawca ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych, Rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP), Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Członek Stowarzyszenia Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego (SFPE – The Society of Fire Protection Engineers – Oddział Polska), Biegły Sądowy z Zakresu Pożarnictwa, b. Wykładowca Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach

Cena szkolenia dla jednej osoby wynosi 529 PLN+23% VAT = 650,67 zł brutto

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu on-line
 • prezentację omawianą podczas szkolenia, udostępnioną w wersji elektronicznej
 • piekę prelegenta na tydzień przed jak i po szkoleniu

Dla firm zgłaszających większą liczbę uczestników gwarantujemy atrakcyjne zniżki:

 • 2 osoby– rabat 5 %
 • 3 osoby – rabat 10 %
 • 4 osoby i więcej – rabat 15 %

Warunki zgłoszenia

1.Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto firmy CSB: Alior Bank 49 2490 0005 0000 4500 2497 4086.

2.Otrzymanie formularza zgłoszeniowego oraz wpłaty na konto czyli wpisanie na listę uczestników szkolenia potwierdzamy mailowo.

3.Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie jest jednoznaczne z  rezygnacją z udziału w szkoleniu.

4.Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania  wpłaty.

5.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.

6.Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy  firmę CSB do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

7.Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę CSB w celach marketingowych.

Formularz zgłoszeniowyDodaj kolejne osoby
Ukryj

Oświadczam, że udział w szkoleniu finansowany jest
w co najmniej 70 % ze środków publicznych:
tak nie
Zwolnienie na podst. par.13 ust.1 pkt. 20 Rozporządzenia Ministra Finansów z 04.04.2011 w sprawie VAT

w 100 % ze środków publicznych:
tak nie
Zwolnienie na podst. art.43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy o VAT

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę CSB w celach marketingowych oraz na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń.