Aktualne szkolenia

Sprawozdawczość o odpadach komunalnych za 2019 r.

14.08.2020 r. on-line
18.08.2020 r. on-line

Więcej »

Pakiet mobilności

04.09.2020 r. on-line

Więcej »

Sprawozdawczość odpadowa oczyszczalni ścieków za 2019 r.

09.09.2020 r. on-line

Więcej »

Pakiet mobilności

04.09.2020 r. godz. 09.00-14.30

UWAGA, pakiet mobilności został opublikowany! 
Od 20 sierpnia będą obowiązywać zmienione przepisy dotyczące czasu jazdy i odpoczynków kierowców.
Pakiet mobilności wprowadza rewolucyjne zmiany w zarządzaniu przewozami drogowymi oraz organizacji pracy kierowców.  Zmiany obejmują min: delegowanie kierowców, czas pracy, użytkowanie tachografów, kabotaż, wykonywania zawodu przewoźnika, dostęp do międzynarodowego rynku przewozów drogowych, kontrole. 

Zapraszamy na praktyczne szkolenie on-line podczas którego szczegółowo omówimy najnowsze obowiązki przewoźników i kierowców wynikające z wdrożenia pakietu

1. Zmiany rozporządzenia 561/2006 - w sprawie przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego

 • 2 skrócone odpoczynki tygodniowe z rzędu – a odpoczynki regularne, rekompensata w 3 tygodniu
 • Odpoczynek tygodniowy regularny tylko poza pojazdem- wymagania wobec miejsc noclegowych, koszty. W jakim terminie i jakiej formie kierowca musi powiadomić pracodawcę czy odpoczynek zrealizuje poza miejscem zamieszkania?
 • Obowiązkowy powrót kierowcy co 3 lub 4 tygodnie do bazy-  a ilość skróconych odpoczynków
 • Odpoczynek na promie lub w pociągu- min długość podróży, warunki socjalne, max czas przerywający odpoczynek
 • Przerwy w załodze
 • Wydłużenie dziennego i tygodniowego czasu jazdy o 1 lub 2 godziny – opisy na wykresówce, rekompensaty
 • Wyłączenia – m.in. zależne od dmc, niehandlowego charakteru

2.     Rozporządzenie 165/2014 w sprawie tachografów – kluczowe zmiany

 • Tachografy inteligentne- kiedy wydanie licencji będzie uzależnione od wyposażenia w inteligentne tachografy?
 • Rejestrowanie przekraczania granic – od kiedy konieczne dodatkowe zapisy, jakie?
 • Wymagania techniczne - automatyczny zapis podczas załadunku, rozładunku, przekroczenia granic, co 3 godz. skumulowanego czasu prowadzenia
 • Urządzenia do zdalnego odczytu danych dla ITD. wychwytujące naruszania np. – prędkość, przekroczenia czasu jazdy, próby naruszenia zabezpieczeń
 • Kontrola drogowa do 56 dni wstecz- jak często aktualizować dokumentację?

 3.     Kabotaż, transport kombinowany

 • Kabotaż – limit przejazdów na tydzień, ,minimalny postój pomiędzy kolejnymi kabotażami w tym samym kraju. Wymagana dokumentacja
 • Transport kombinowany- kiedy wyłączony z kabotażu?
 • Włączenie pojazdów o dmc powyżej 2,5 t wykonujących międzynarodowy transport drogowy lub kabotaż- czy także pod przepisy 1071/2009 oraz 1072/2009?

4.     Delegowanie pracowników, prowadzenie działalności transportowej

 • Obowiązkowa płaca minimalna i układy zbiorowe dla kierowców – terminy, kogo dotyczą?
 • Delegowanie pracowników- czy obejmuje także tranzyt, przewóz kombinowany, kabotażowy, przewozy bilateralne?
 • Ryczałty, diety za nocleg -  czy wliczane do wynagrodzenia delegowanego pracownika?
 • Zgłoszenie delegowania pracownika- wymagane dane w zakresie kierowcy, zarządzającego transportem, firmy realizującej transport
 • Dobra reputacja – rozszerzony katalog o  brak naruszeń zw. z delegowaniem pracowników, kabotażu
 • Wymagania wobec przewoźników w zakresie siedziby, floty,  zabezpieczeń finansowych, oceny ryzyka
 • Wspólne rejestry  instytucji kontrolnych – dostęp w czasie rzeczywistym

doświadczony szkoleniowiec, ekspert z 25-letnią praktyką w firmach transportowych i instytucjach kontrolujących. Specjalizuje się w prawie transportowym i przewozowym. Prowadzi szkolenia z zakresu czasu pracy kierowców, zasad wykonywania zawodu przewoźnika, ponadto kursy przygotowujące do egzaminów państwowych m.in. składanych w Instytucie Transportu Drogowego. Autor branżowych publikacji z zakresu transportu drogowego i czasu pracy kierowców

Cena szkolenia dla jednej osoby wynosi 480 PLN+23% VAT = 590,40 zł brutto

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu on-line
 • prezentację omawianą podczas szkolenia, udostępnioną w wersji elektronicznej
 • piekę prelegenta na tydzień przed jak i po szkoleniu

Dla firm zgłaszających większą liczbę uczestników gwarantujemy atrakcyjne zniżki:

 • 2 osoby– rabat 5 %
 • 3 osoby – rabat 10 %
 • 4 osoby i więcej – rabat 15 %

Warunki zgłoszenia

1.Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto firmy CSB: Alior Bank 49 2490 0005 0000 4500 2497 4086.

2.Otrzymanie formularza zgłoszeniowego oraz wpłaty na konto czyli wpisanie na listę uczestników szkolenia potwierdzamy mailowo.

3.Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie jest jednoznaczne z  rezygnacją z udziału w szkoleniu.

4.Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania  wpłaty.

5.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.

6.Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy  firmę CSB do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

7.Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę CSB w celach marketingowych

Formularz zgłoszeniowyDodaj kolejne osoby
Ukryj

Oświadczam, że udział w szkoleniu finansowany jest
w co najmniej 70 % ze środków publicznych:
tak nie
Zwolnienie na podst. par.13 ust.1 pkt. 20 Rozporządzenia Ministra Finansów z 04.04.2011 w sprawie VAT

w 100 % ze środków publicznych:
tak nie
Zwolnienie na podst. art.43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy o VAT

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę CSB w celach marketingowych oraz na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń.