Aktualne szkolenia

Sprawozdawczość o odpadach komunalnych za 2019 r.

14.08.2020 r. on-line
18.08.2020 r. on-line

Więcej »

Pakiet mobilności

04.09.2020 r. on-line

Więcej »

Sprawozdawczość odpadowa oczyszczalni ścieków za 2019 r.

09.09.2020 r. on-line

Więcej »

Sprawozdawczość odpadowa oczyszczalni ścieków za 2019 r.

09.09.2020 r. godz. 09.00-14.30 

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli oczyszczalni ścieków na szkolenie on-line  z zakresu sprawozdawczości o gospodarowaniu odpadami w 2019 r. Podczas warsztatów omówimy tabele raportu  dotyczące zwik,  które po raz pierwszy należy wypełnić w BDO.

M.in. omówimy:

 • Miejsca prowadzenia działalności a instalacje objęte sprawozdawczością? Jak dodać instalację? Co w sytuacji, gdy w ciągu roku usunięto MPD? Czy dla każdej oczyszczalni oddzielne sprawozdanie?
 • Odpady poddane odzyskowi w instalacjach, poza instalacjami, przekazane os. fizycznym- jak uzupełnić? Co ze stanami magazynowymi na 01.01.2020 r.?
 • Odpady wytworzone w ramach świadczenia usług – jak raportować z podziałem na gminy?
 • Wyniki badań koś – najniższe, średnie i najwyższe wartości, liczba badań z wyizolowanymi bakteriami salmonelli
 • Jaki użytkownik może złożyć sprawozdanie? Czy musi być wpisany do KRS?
 • Korekty sprawozdań - jak je wykonać, kiedy dopuszczalna autokorekta? Czy konieczne wypełnienie nowego raportu?

1.     Sprawozdanie o wytworzonych odpadach i gospodarowaniu odpadami w praktyce oczyszczalni ścieków.

 • Zakłady wodociągowe- które działy nowego raportu musza wypełnić?
 • Miejsca prowadzenia działalności a instalacje objęte sprawozdawczością? Jak dodać instalację? Co w sytuacji, gdy w ciągu roku usunięto MPD? Czy dla każdej oczyszczalni oddzielne sprawozdanie?
 • Odpady komunalne,  pochodzące ze strumienia komunalnych, pozostałe – jakie kody do poszczególnych grup?
 • Podział procesów odzysku na przygotowanie do ponownego użycia, recykling, prace ziemne, pozostałe procesy
 • Odpady poddane odzyskowi w instalacjach, poza instalacjami, przekazane os. fizycznym- jak uzupełnić? stany magazynowe na 01.01.2020 r.
 • Odpady wytworzone w ramach świadczenia usług – jak raportować z podziałem na gminy?
 • Piaskowniki, skratki, tłuszcze z separatorów, ziemia z napraw obiektów, drobny ZSEiE – jak raportować 2019 r.?

2.     Sprawozdawczość dot. komunalnych osadów ściekowych – krok po kroku.

 • Lista oczyszczalni ścieków – jak dodać oczyszczalnię?
 • Miejsce zastosowania Koś – jakie dane dot. władającego powierzchnią?
 • Wyniki badań koś – najniższe, średnie i najwyższe wartości, liczba badań z wyizolowanymi bakteriami salmonelli
 • Masy osadów ścieków – kiedy podawać suchą masę?
 • Podmiot zagraniczny- zakres danych

3.      Popularne problemy techniczne dotyczące składania sprawozdań za pośrednictwem BDO.

 • Jaki użytkownik może złożyć sprawozdanie? Czy musi być wpisany do KRS?
 • Pełnomocnictwo- kiedy niezbędne, czy konieczne potwierdzenie profilem zaufanym?
 • Korekty- jak je wykonać, kiedy dopuszczalna autokorekta? Czy konieczne wypełnienie nowego raportu?
 • Statusy sprawozdań – robocze, zatwierdzone
 • Korespondencja z UMarszałkowskim- czy urząd wezwie do korekt tylko za pośrednictwem BDO?

4.     Najnowsze interpretacje Ministerstwa Klimatu dla branży wodociągowej.

 • Przekazywanie osadów ściekowych do rolniczego zastosowania – ewidencja gdy rolnik nie posiada wpisu do BDO oraz gdy zwik dzierżawi grunt
 • Odpady z czyszczalnia kanalizacji – czy traktowane jak ścieki?
 • Odpady (gleba, gruz) powstałe podczas usuwanie awarii – prawne możliwości zastosowania
 • Wyniki badań osadów- jak często uzupełniać w ewidencji?

do połowy 2012 r. wieloletni pracownik wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska, specjalizujący się w kontrolach gospodarki odpadami. Aktualnie prowadzi własną firmą konsultingową, na co dzień pomaga przedsiębiorcom różnych branż w realizacji obowiązków środowiskowych. Stypendystka Fundacji Roberta Boscha oraz Ministerstwa Środowiska Badenii Wirtembergii, uczestnik Grupy Eksperckiej w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów. Doświadczony trener od ponad 8 lat prowadzi szkolenia m.in. na temat obowiązków przedsiębiorców wynikających z Prawa Ochrony Środowiska

Cena szkolenia dla jednej osoby wynosi 499 PLN+23% VAT = 613,77 zł brutto

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu on-line
 • prezentację omawianą podczas szkolenia, udostępnioną w wersji elektronicznej
 • piekę prelegenta na tydzień przed jak i po szkoleniu

Dla firm zgłaszających większą liczbę uczestników gwarantujemy atrakcyjne zniżki:

 • 2 osoby– rabat 5 %
 • 3 osoby – rabat 10 %
 • 4 osoby i więcej – rabat 15 %

Warunki zgłoszenia

1.Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto firmy CSB: Alior Bank 49 2490 0005 0000 4500 2497 4086.

2.Otrzymanie formularza zgłoszeniowego oraz wpłaty na konto czyli wpisanie na listę uczestników szkolenia potwierdzamy mailowo.

3.Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie jest jednoznaczne z  rezygnacją z udziału w szkoleniu.

4.Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania  wpłaty.

5.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.

6.Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy  firmę CSB do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

7.Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę CSB w celach marketingowych

Formularz zgłoszeniowyDodaj kolejne osoby
Ukryj

Oświadczam, że udział w szkoleniu finansowany jest
w co najmniej 70 % ze środków publicznych:
tak nie
Zwolnienie na podst. par.13 ust.1 pkt. 20 Rozporządzenia Ministra Finansów z 04.04.2011 w sprawie VAT

w 100 % ze środków publicznych:
tak nie
Zwolnienie na podst. art.43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy o VAT

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę CSB w celach marketingowych oraz na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń.