Aktualne szkolenia

Optymalizacja pracy sieci ciepłowniczych

25.05.2022 r. on-line

Więcej »

Optymalizacja pracy sieci ciepłowniczych

25.05.2022 r. godz. 09.00-14.30

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli branży ciepłowniczej na szkolenie poświęcone optymalizacji pracy sieci. Podczas szkolenia odpowiemy m.in.: 

 • Czy możliwa jest transformacja systemów ciepłowniczych na niskotemperaturowe?
 • Jaki jest całkowity potencjał obniżenia strat przesyłowych w sieciach wodnych?
 • Jakie są uwarunkowania dla rozproszenia źródeł ciepła w systemie ciepłowniczym?
 • Czy hybrydowe systemy ciepłownicze są realną przyszłością dla ciepła systemowego?

1.     Obszary poprawy efektywności energetycznej w systemach ciepłowniczych.  

 • Optymalizacja efektywności wytwarzania ciepła
 • Optymalizacja efektywności przesyłu ciepła
 • Optymalizacja efektywności dystrybucji  ciepła.

2.     Diagnostyka stanu technicznego i jakości pracy sieci ciepłowniczych.

 • Metody diagnostyczne
 • Analiza parametrów pracy sieci
 • Diagnostyka sieci metodą termowizyjną

3.     Diagnostyka stanu technicznego i jakości pracy węzłów ciepłowniczych.

 • Standardy jakościowe dostawy ciepła
 • Typowe problemy jakości pracy węzłów cieplnych
 • Ocena pracy węzłów cieplnych metodą wskaźnikową

4.     Optymalizacja temperatury w sieci ciepłowniczej.

 • Określenie potencjału i obszaru optymalizacji na podstawie parametrów historycznych
 • Optymalizacja temperatury zasilania
 • Optymalizacja temperatury powrotu

5.     Projektowanie tabel temperatur.

 • Współczynnik obciążenia sieci
 • Uwarunkowania dla źródeł ciepła i instalacji odbiorczych

6.     Cyfrowy model sieci – wykorzystanie do optymalizacji temperatury.

 • Wykorzystanie cyfrowego modelu sieci do obliczeń hydraulicznych i termodynamicznych
 • Wykorzystanie cyfrowego modelu sieci do optymalizacji pracy źródeł ciepła

7.     Obniżenie temperatury zasilania w sieci.

 • Uwarunkowania formalnoprawne
 • Uwarunkowania techniczne
 • Uwarunkowania ekonomiczne

8.     Obniżenie temperatury powrotu z sieci.

 • Uwarunkowania formalnoprawne
 • Uwarunkowania techniczne
 • Uwarunkowania ekonomiczne

9.     Obliczenia efektów energetycznych optymalizacji.

 • Metodyka
 • Poziom odniesienia – rok bazowy, rok standardowy

10.  Świadectwa Efektywności Energetycznej - Białe certyfikaty.

 • Omówienie i interpretacja przepisów prawa
 • Procedura pozyskania Świadectw Efektywności Energetycznej
 • Przykłady

Niezależny ekspert z zakresu ciepłownictwa i energetyki, od 30 lat związany z ciepłownictwem. Absolwent wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej, gdzie w 1987 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera mechanika w specjalności termoenergetyka, specjalizacja – kotły parowe wysokoprężne. W 1996 roku ukończył Studia podyplomowe na wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej w zakresie „Ciepłownictwo i ogrzewnictwo z auditingiem energetycznym”. W latach 2008 - 2018 pełnił funkcję dyrektora odpowiedzialnego za infrastrukturę techniczną w ENEA Ciepło sp. z o.o. w Białymstoku - poprzednio: MPEC sp. z o.o. Współautor wielu analiz, audytów i projektów w zakresie optymalizacji pracy systemów ciepłowniczych.  Aktywnie uczestniczy w życiu środowiska biorąc czynny udział w konferencjach, publikując w pismach branżowych oraz włączając się w debaty grup opiniujących rozwiązania prawne w energetyce. 

Koszt udziału w 1 os w szkoleniu online wynosi 599 zł + 23%VAT =  736,77 zł brutto i obejmuje
- uczestnictwo w szkoleniu
- prezentację omawianą podczas szkolenia, będzie udostępniona w wersji elektronicznej
- opiekę prelegenta na tydzień przed i po szkoleniu- wszystkie pytania prosimy przesłać na adres: biuro@csb-szkolenia.pl

Uwaga, obowiązują limity uczestników!

Zgłoszenia prosimy nadsyłać najpóźniej 5 dni przed datą szkolenia (formularz zgłoszeniowy można pobrać na stronie www.csb-szkolenia.pl)

Dla firm zgłaszających większą liczbę uczestników gwarantujemy atrakcyjne zniżki:

 • 2 osoby– rabat 5 %
 • 3 osoby – rabat 10 %
 • 4 osoby i więcej – rabat 15 %

Warunki zgłoszenia

1.Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto firmy CSB: Alior Bank 49 2490 0005 0000 4500 2497 4086.

2.Otrzymanie formularza zgłoszeniowego oraz wpłaty na konto czyli wpisanie na listę uczestników szkolenia potwierdzamy mailowo.

3.Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie jest jednoznaczne z  rezygnacją z udziału w szkoleniu.

4.Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania  wpłaty.

5.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.

6.Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy  firmę CSB do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

7.Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę CSB w celach marketingowych

Formularz zgłoszeniowyDodaj kolejne osoby
Ukryj

Oświadczam, że udział w szkoleniu finansowany jest
w co najmniej 70 % ze środków publicznych:
tak nie
Zwolnienie na podst. par.13 ust.1 pkt. 20 Rozporządzenia Ministra Finansów z 04.04.2011 w sprawie VAT

w 100 % ze środków publicznych:
tak nie
Zwolnienie na podst. art.43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy o VAT

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę CSB w celach marketingowych oraz na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń.