Aktualne szkolenia

Kary w gospodarce odpadami komunalnymi

10.05.2024 r. - online

Więcej »

Praktyczne warsztaty e-doręczeń w branży komunalnej

07.06.2024 r. - online

Więcej »

Pozwolenia wodnoprawne w praktyce zakładów wodociągowych

06.06.2024 r. - online

Więcej »

Obowiązkowe przeglądy techniczne budynków, obiektów liniowych, urządzeń ochrony środowiska w branży ciepłowniczej

13.06.2024 r.- online

Więcej »

Praktyczne warsztaty e-doręczeń w branży komunalnej

Zgodnie z obowiązującym komunikatem MC jednostki budżetowe wykonujące zadania publiczne zobligowane są do wdrożenia e-doręczeń do 1.10.2024, pozostałe podmioty niepubliczne do 01.01.2025.

Zapraszamy na branżowe szkolenie podczas którego powiemy:

 • Kiedy spółka komunalna jest podmiotem publicznym?
 • Jakie terminy w zakresie e-doręczeń wiążące dla podmiotów publicznych i niepubliczny?
 • Jak złożyć konto w BAE  – krok po kroku, czy aktywacja skrzynki jednoznaczna z żądaniem e-doręczeń?
 • Jak obsługiwać skrzynkę – praktyczne warsztaty.
 • Nowe funkcjonalności systemu m.in. masowa wysyłka, archiwizacja, wielkość załączników.
 • Planowane zmiany w zakresie e-doręczeń, m.in. w zakresie KPA, obowiązku wdrożenia EZD w podmiotach publicznych

1. Plan naprawczy e-doręczeń – kolejne planowane zmiany prawne w zakresie Edoręczeń.

 • Obowiązkowe terminy na założenie konta w BAE – dla podmiotów publicznych i niepublicznych
 • Okres przejściowy –  planowane zmiany w zakresie edoreczeń i KPA. Czy wysyłka przez ePUAP, e-doręczenia, Poczta Polską  równoważna i możliwa w okresie przejściowym? Kiedy możliwa korespondencja tylko przez edoręczenia?
 • Obowiązek wdrożenia systemów EZD – od kiedy, dla jakich podmiotów?
 • Nowe funkcjonalności systemu wdrożone w 2024 r.
  A) Automatyczne nadanie adresu w BAE – pod jakimi warunkami?
  B) Masowa wysyłka wiadomości do wielu adresatów
  C) Masowa archiwizacja wiadomości
  D) Zwiększenie wielkości wysyłanych załączników
  E) Możliwość uzysaknia adresu w BAE dla podmiotów nie posiadających REGONU

2. Popularne problemy zakładów komunalnych związane z wdrożeniem edoręczeń.

 • Kiedy spółka komunalna jest podmiotem publicznym – warunki.
 • Czy 1 podmiot może mieć kilka adresów do doręczeń?
 • Komunikacja z ZUS, US – przed dedykowane poczty elektroniczne (PUE ZUS, podatkigov) czy edoręczenia?
 • 1 regon dla kilku podmiotów- np. gminy i zakładu budżetowego – jak założyć 2 konta? Co w przypadku przepełnienia skrzynki, awarii systemu?
 • ePUAP – do kiedy będzie aktywny?
 • Czy są kary za brak konta w BAE?

3. Obsługa systemu edoręczeń  - praktyczne warsztaty

 • Założenie konta w BAE – złożenie wniosku krok po kroku na przykładzie zakładu komunalnego
 • Aktywacja skrzynki do e-doręczeń – kto i jak może ją uwierzytelnić?
 • Zarządzanie skrzynką do e-Doręczeń.
  A) Odbieranie wiadomości.
  B) Odpowiedź na wiadomość.
  C) Sortowanie wiadomości.
  D) Przeszukiwanie skrzynki.
  E) Wysyłanie wiadomości.
  F) Dodawanie załączników.
  G) Podgląd wiadomości.
  H) Budowa adresu do e-Doręczeń.
  I)Wyszukiwanie adresata wiadomości.
  J) Kopie robocze.
  K) Usuwanie wiadomości.
 • Osoba uprawniona do obsługi skrzynki – kto w zakładzie może być administratorem? Jaki zewnętrzny podmiot może mieć tytuł prawny do zasobów skrzynki?

4.  Usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publiczna usługa hybrydowa

 • Doręczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz korespondencji hybrydowej - max terminy 6,14 dni? Co w przypadku nieodczytania wiadomości, czy obowiązuje fikcja doręczeń?
 • Przekształcanie dokumentu elektronicznego w przesyłkę listową - przesłanki, wady i zalety.
 • Dowód wysłania i otrzymania korespondencji – czy nadawca otrzyma informację o niedoręczeniu, nieodczytaniu wiadomości?
 • Podpisy elektroniczne – czy konieczne przy kwalifikowanej usłudze doręczenia elektronicznego
 • Opłaty – cennik PP, jak często wystawiane fv, kto ponosi koszty za wysłanie odp?
 • Usuwanie wiadomości – jak długo system przetrzymują korespondencję, czy trzeba pobierać każdą wiadomość oddzielnie
 • Usługi dostępne on-line dla obywatela na stronach – mobywalel, obywatel.gov.pl biznes.gov.pl

PANEL SPECJALNY - SYSTEMY ELEKTRONICZEGO ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ

 • Podmioty komunalne będące podmiotami publicznymi – czy konieczne wdrożenie systemów EZD? Termin, obowiązki;
 • Funkcjonalności systemów EZD – omówienie na przykładach
 • Harmonogram wdrożenia EZD  

Trener, dyplomowany archiwista, inspektor ochrony danych, koordynator dostępności oraz audytor. Absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych i prawa archiwalnego dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych.

Koszt udziału w 1 os w szkoleniu online wynosi 699 zł netto (859,77 zł brutto) i obejmuje
- uczestnictwo w szkoleniu
- prezentację omawianą podczas szkolenia, będzie udostępniona w wersji elektronicznej
- opiekę prelegenta na tydzień przed i po szkoleniu - wszystkie pytania prosimy przesłać na adres: biuro@csb-szkolenia.pl

Dla jednostek finansowanych ze środków publicznych kwota netto = kwocie brutto

Uwaga, obowiązują limity uczestników!

Zgłoszenia prosimy nadsyłać najpóźniej 3 dni przed datą szkolenia (formularz zgłoszeniowy można pobrać na stronie www.csb-szkolenia.pl)

Dla firm zgłaszających większą liczbę uczestników gwarantujemy atrakcyjne zniżki:

 • 2 osoby– rabat 5 %
 • 3 osoby – rabat 10 %
 • 4 osoby i więcej – rabat 15 %

Warunki zgłoszenia

1.Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto firmy CSB: Alior Bank 49 2490 0005 0000 4500 2497 4086.

2.Otrzymanie formularza zgłoszeniowego oraz wpłaty na konto czyli wpisanie na listę uczestników szkolenia potwierdzamy mailowo.

3.Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie jest jednoznaczne z  rezygnacją z udziału w szkoleniu.

4.Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania  wpłaty.

5.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.

6.Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy  firmę CSB do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

7.Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę CSB w celach marketingowych

Formularz zgłoszeniowyDodaj kolejne osoby
Ukryj

Oświadczam, że udział w szkoleniu finansowany jest
w co najmniej 70 % ze środków publicznych:
tak nie
Zwolnienie na podst. par.13 ust.1 pkt. 20 Rozporządzenia Ministra Finansów z 04.04.2011 w sprawie VAT

w 100 % ze środków publicznych:
tak nie
Zwolnienie na podst. art.43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy o VAT

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę CSB w celach marketingowych oraz na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń.