Aktualne szkolenia

Obowiązkowe przeglądy techniczne budynków, obiektów liniowych, urządzeń ochrony środowiska w branży ciepłowniczej

13.06.2024 r.- online

Więcej »

Plan ogólny gminy

19.06.2024. - online 

Więcej »

Zgłoszenie naruszeń prawa i ochrona sygnalistów

12.08.2024 r. - online

Więcej »

Obowiązkowe przeglądy techniczne budynków, obiektów liniowych, urządzeń ochrony środowiska w branży ciepłowniczej

13.06.2024 r. godz. 09.00-13.30 online

  • Definicje w praktyce: budynek, budowla, obiekt budowlany, obiekt liniowy, urządzenia budowlane – jak zakwalifikować sieci ciepłownicze, pompownie, separatory, ekrany akustyczne?
  • Kontrole instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska – jakich w praktyce przy braku definicji? Przykłady w zakresie emisji do powietrza, ścieków, odpadów. Zakres kontroli.
  • Kontrola 5 letnia  - zakres - elementy zbieżne z rocznym przeglądem oraz dodatkowe (np. instalacja elektryczna, piorunochronna). Co w przypadku, gdy w danym roku zbiegają się obie kontrole, dublować zakres przeglądów?
  • Kontrole sieci i urządzeń wod-kan zgodnie z Prawem budowalnym -  raz na rok, na 5 lat? Zakres, wymagane uprawnienia.
  • Gdzie rejestrować przegląd instalacji klimatyzacyjnych, elektrycznych, kontrole gaśnic, hydrantów i innych – czy wszystkie muszą być uwzględnione w KOB?
  • Cyfrowa KOB - kogo dotyczy obowiązek prowadzenia cyfrowej książki obiektu budowlanego od stycznia 2024? Jak zakłada się i prowadzi cyfrową KOB,  kto może dokonywać wpisów? Czy można dokonywać korekt we wpisie w c-KOB i na jakich zasadach?

Na te i wiele innych pytań odpowiemy podczas szkolenia online:

Więcej