Aktualne szkolenia

Zarządzanie ryzykiem w zaopatrzeniu w wodę

13.05.2019 r. - Katowice
14.05.2019 r.  - Wrocław
30.05.2019 r.  - Poznań
31.05.2019 r. - Warszawa

Więcej »

Diagnostyka i ocena stanu technicznego urządzeń ciśnieniowych w ciepłownictwie

04.06.2019 r.- Poznań
05.06.2019 r.-  Wrocław

11.06.2019 r. - Katowice
12.06.2019 r. - Warszawa

Więcej »

Odpady z wydobycie i wzbogacania kopalin

17.06.2019 r.  –Poznań
19.06.2019 r. – Wrocław
21.06.2019 r. – Katowice

Więcej »

Diagnostyka i ocena stanu technicznego urządzeń ciśnieniowych w ciepłownictwie

04.06.2019 r. godz. 10:00-16:00 – Poznań
05.06.2019 r. godz. 10:00-16:00 - Wrocław
11.06.2019 r. godz.10:00-16:00  Katowice
12.06.2019 r. godz.10:00-16:00  Warszawa

Zapraszamy na praktyczne warsztaty dotyczące prawidłowej diagnostyki oraz oceny stanu technicznego urządzeń ciśnieniowych podczas, których szczegółowo omówimy m. in:

  • Obowiązek zgłaszania do UDT - jakie urządzenia podlegają dozorowi UDT.
  • Prawidłowa diagnostyka elementów ciśnieniowych pracujących w warunkach pełzania. Zlecanie odpowiedniego zakresu badań.
  • Nieniszczące i niszczące metody diagnostyczne. Typowanie obszarów badań.
  • Ocena trwałości eksploatacyjnej materiałów – obliczeniowy metaody szacowania trwałości
  • Systemy zawieszeń rurociągów wody i pary – diagnostyka i naprawa
  • Kotły współspalającej biomasę – czy wymagają specjalnego postępowania? Na co zwrócić wagę
  • Optymalizacja zakresu remontu – prawidłowa diagnostyka i interpretacja wyników badań


Więcej