Aktualne szkolenia

Sprawozdawczość o odpadach komunalnych za 2019 r.

14.08.2020 r. on-line
18.08.2020 r. on-line

Więcej »

Pakiet mobilności

04.09.2020 r. on-line

Więcej »

Sprawozdawczość odpadowa oczyszczalni ścieków za 2019 r.

09.09.2020 r. on-line

Więcej »

Pakiet mobilności

04.09.2020 r. godz. 09.00-14.30

UWAGA, pakiet mobilności został opublikowany! 
Od 20 sierpnia będą obowiązywać zmienione przepisy dotyczące czasu jazdy i odpoczynków kierowców.
Pakiet mobilności wprowadza rewolucyjne zmiany w zarządzaniu przewozami drogowymi oraz organizacji pracy kierowców.  Zmiany obejmują min: delegowanie kierowców, czas pracy, użytkowanie tachografów, kabotaż, wykonywania zawodu przewoźnika, dostęp do międzynarodowego rynku przewozów drogowych, kontrole. 

Zapraszamy na praktyczne szkolenie on-line podczas którego szczegółowo omówimy najnowsze obowiązki przewoźników i kierowców wynikające z wdrożenia pakietu

Więcej