Aktualne szkolenia

Zasady rozliczeń energii elektrycznej w 2019 r. w samorządach i spółkach komunalnych

06.09.2019 r.  – Poznań

Więcej »

Gospodarka odpadami w oczyszczalni ścieków

12.09.2019 r.  – Poznań
13.09.2019 r.  – Warszawa
16.09.2019 r.  – Katowice
17.09.2019 r.  – Wrocław

Więcej »

Odpady komunalne

09.09.2019 r. - Warszawa
10.09.2019 r. - Katowice
24.09.2019 r.  – Poznań
25.09.2019 r.  - Wrocław

Więcej »

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

23.08.2019 r.  Warszawa
29.08.2019 r. – Wrocław
30.08.2019 r. – Katowice
04.09.2019 r.  – Poznań

Więcej »

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

23.08.2019 r. godz. 10:00-16:00 – Warszawa
29.08.2019 r. godz. 10:00-16:00 – Wrocław
30.08.2019 r. godz. 10:00-16:00 – Katowice
04.09.2019 r. godz. 10:00-16:00 – Poznań

Serdecznie zapraszamy na szkolenie, podczas którego szczegółowo przeanalizujemy najnowsze obowiązki gmin, podmiotów odbierających odpady komunalne wynikające ze znowelizowanej ustawie o uczpwg. Szkolenie w całości poprowadzi mec. Maciej Kiełbuskrajowy ekspert prawa samorządowego, który czynnie brał udział w pracach legislacyjnych nad nowelizacją ustawy. Podczas szkolenia omówimy:

  • Przetargi – zniesienie ryczałtowego rozliczenia za odbiór odpadów komunalnych, czy dopuszczalny wspólny przetarg na odbiór i zagospodarowanie, dla terenów zamieszkałych i niezamieszkałych,  czy możliwy in house?
  • Instalacje – likwidacja regionalnych instalacji, status spalarni, możliwość modernizacji i rozbudowy instalacji, wymagania jakie musi spełnić instalacja komunalna
  • Nieruchomości niezamieszkałe – czy ustawowo objęte systemem? Oświadczenia – termin, procedura
  • Selektywna zbiórka – min zakres, fakultatywne możliwości, max opłata
  • Dokumentacja odpadowa – zmiany w obliczeniach poziomów, nowa definicja bioodpadów, max czas na korektę sprawozdań, zmiany w kontrolach

Więcej