Aktualne szkolenia

Zasady rozliczeń energii elektrycznej w 2019 r. w samorządach i spółkach komunalnych

09.08.2019 r.  –Warszawa
12.08.2019 r. - Poznań
13.08.2019 r. - Wrocław

Więcej »

Gospodarka odpadami w oczyszczalni ścieków

12.09.2019 r.  – Poznań
13.09.2019 r.  – Warszawa
16.09.2019 r.  – Katowice
17.09.2019 r.  – Wrocław

Więcej »

Odpady komunalne

09.09.2019 r. - Warszawa
10.09.2019 r. - Katowice
24.09.2019 r.  – Poznań
25.09.2019 r.  - Wrocław

Więcej »

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

23.08.2019 r.  Warszawa
29.08.2019 r. – Wrocław
30.08.2019 r. – Katowice
04.09.2019 r.  – Poznań

Więcej »

Zasady rozliczeń energii elektrycznej w 2019 r. w samorządach i spółkach komunalnych

09.08.2019 r. godz. 10:00-16:00 –Warszawa
12.08.2019 r. godz. 10:00-16:00- Poznań
13.08.2019 r. godz. 10:00-16:00- Wrocław

 

Zapraszamy na praktyczne szkolenie dedykowane przedstawicielom samorządów, spółek komunalnych, podczas których szczegółowo omówimy:

  • Sposób wyznaczania cen odniesienia, obowiązujących 30 czerwca 2018 r. cen i stawek opłat za energię elektryczną dla odbiorców końcowych
  • Wyliczanie korekty za I półrocze 2019 – formuła obliczeń, wpływ sposobu kontraktacji dostaw i punktów poboru energii u odbiorcy (niskie, średnie i wysokie napięcia)
  • Formy zwrotu nadpłaconych opłat, podatku VAT
  • Pomoc de minimis – jakie podmioty mogą się o nią ubiegać? Max kwota dofinansowań, jak rozliczna?  Procedury uzyskania zwrotu nadpłaty za energię w ramach de minimis.

Więcej