Aktualne szkolenia

BHP przy urządzeniach energetycznych

18.11.2019 r. – Poznań
19.11.2019 r. – Wrocław
25.11.2019 r. – Warszawa
26.11.2019 r. - Katowice

Więcej »

Uchwały gmin po nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

28.11.2019 r.  – Warszawa
29.11.2019 r.  – Poznań
05.12.2019 r.  – Wrocław
06.12.2019 r. – Katowice

Więcej »

Elektroniczna ewidencja odpadów w zakładach komunalnych

12.12.2019 r. - Poznań LISTA ZAMKNIĘTA
13.12.2019 r. - Warszawa LISTA ZAMKNIĘTA
16.12.2019 r. - Katowice LISTA ZAMKNIĘTA
17.12.2019 r. - Wrocław LISTA ZAMKNIĘTA

Więcej »

Rejestr i baza danych o odpadach

09.01.2020 r. – Poznań
10.01.2020 r. – Warszawa
13.01.2020 r. – Katowice
14.01.2020 r. - Wrocław

Więcej »

BHP przy urządzeniach energetycznych
wymogi nowego rozporządzenia ME

18.11.2019 r. godz. 10:00-16:00 – Poznań
19.11.2019 r. godz. 10:00-16:00 – Wrocław
25.11.2019 r. godz. 10:00-16:00 – Warszawa
26.11.2019 r. godz. 10:00-16:00 - Katowice

Nowe rozporządzenie ME w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych opublikowane – Dz. U. poz. 1830.

Zapraszamy na praktyczne, branżowe szkolenie podczas którego kompleksowo omówimy  najnowsze wymagania BHP przy urządzeniach energetycznych m.in:

  • Instrukcję eksploatacji urządzeń energetycznych – na przykładzie
  • Organizację prac eksploatacyjnych po zmianach
  • Nowe wymagania BHP dla prac: w zbiornikach, rurociągach, w atmosferze wybuchowej, na wysokości
  • Zlecenia prac podmiotom zewnętrznym
  • Kwalifikacje energetyczne – zmiany w funkcjonowaniu komisji i nabywaniu kwalifikacji

Więcej