Aktualne szkolenia

Obowiązkowe przeglądy techniczne budynków, obiektów liniowych, urządzeń ochrony środowiska w branży ciepłowniczej

13.06.2024 r.- online

Więcej »

Plan ogólny gminy

19.06.2024. - online 

Więcej »

Zgłoszenie naruszeń prawa i ochrona sygnalistów

12.08.2024 r. - online

Więcej »

Plan ogólny gminy
zasady tworzenia stref planistycznych, obszaru uzupełnienia zabudowy

Długo wyczekiwane rozp. Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie sposobu wyznaczania obszaru uzupełnienia zabudowy w planie ogólnym gminy opublikowane – Dz.U. poz. 729.

Serdecznie zapraszamy na szkolenie, podczas którego nasz ekspert- wieloletni kierownik Pracowni Urbanistycznej Krakowa, szczegółowo omówimy wymagania stawiane planom ogólnym gminy, w tym obszarom uzupełnienia zabudowy, m.in.:

  • Strefa śródmiejska i obszar uzupełnienia zabudowy – czy obowiązkowe, kiedy i gdzie można je wyznaczyć? Czy dopuszczalne zmiany, odstępstwa wskaźników?
  • Strefa mieszkaniowa, produkcji, usługowa, komunikacji, otwarta – czy strefy można łączyć? Jak ująć tereny mieszkaniowe (z wydanymi wz) dotychczas nieobjęte planem? W jakiej strefie będą ogrody działkowe?
  • Wymagana minimalna powierzchnia biologicznie czynna -  wskaźnik czy procent? Co w sytuacji, gdy w obowiązującym planie udział pow. biolog. czynnej niższy niż w rozporządzeniu? Wymagania dla terenów komunikacji, zabudowy śródmiejskiej, parków narodowych, uzdrowisk.
  • Zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową oraz chłonność terenów niezabudowanych - graniczne wartości dla gmin z ujemnym przyrostem naturalnym oraz możliwość zwiększenia zapotrzebowania, ponad wyniki obliczeń.
  • Analiza zabudowy – min ilość budynków, max odległość, rodzaje budynków
  • Poszerzenie lub ograniczenie obszarów uzupełnienia zabudowy – warunki, obliczenia

Więcej