Aktualne szkolenia

Kary w gospodarce odpadami komunalnymi

10.05.2024 r. - online

Więcej »

Praktyczne warsztaty e-doręczeń w branży komunalnej

07.06.2024 r. - online

Więcej »

Pozwolenia wodnoprawne w praktyce zakładów wodociągowych

06.06.2024 r. - online

Więcej »

Obowiązkowe przeglądy techniczne budynków, obiektów liniowych, urządzeń ochrony środowiska w branży ciepłowniczej

13.06.2024 r.- online

Więcej »

Praktyczne warsztaty e-doręczeń w branży komunalnej

Zgodnie z obowiązującym komunikatem MC jednostki budżetowe wykonujące zadania publiczne zobligowane są do wdrożenia e-doręczeń do 1.10.2024, pozostałe podmioty niepubliczne do 01.01.2025.

Zapraszamy na branżowe szkolenie podczas którego powiemy:

  • Kiedy spółka komunalna jest podmiotem publicznym?
  • Jakie terminy w zakresie e-doręczeń wiążące dla podmiotów publicznych i niepubliczny?
  • Jak złożyć konto w BAE  – krok po kroku, czy aktywacja skrzynki jednoznaczna z żądaniem e-doręczeń?
  • Jak obsługiwać skrzynkę – praktyczne warsztaty.
  • Nowe funkcjonalności systemu m.in. masowa wysyłka, archiwizacja, wielkość załączników.
  • Planowane zmiany w zakresie e-doręczeń, m.in. w zakresie KPA, obowiązku wdrożenia EZD w podmiotach publicznych

Więcej