Aktualne szkolenia

Obowiązkowe przeglądy techniczne budynków, obiektów liniowych, urządzeń ochrony środowiska w branży ciepłowniczej

13.06.2024 r.- online

Więcej »

Plan ogólny gminy

19.06.2024. - online 

Więcej »

Zgłoszenie naruszeń prawa i ochrona sygnalistów

12.08.2024 r. - online

Więcej »

Zgłoszenie naruszeń prawa i ochrona sygnalistów
procedura zgłoszeń wewnętrznych

12.08.2024 r. godz. 09.00-14.00 online

Od 24 września 2024 r. zacznie obowiązywać ustawa o ochronie sygnalistów, która nakłada obowiązek  wdrożenia systemów do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, prowadzenia działań następczych i ochrony sygnalistów.  Serdecznie zapraszamy na szkolenie, podczas którego omówimy m.in.:

  • Podmioty zobligowane do wdrożenia ochrony sygnalistów- decydująca liczba i forma os. zatrudnionych, co z jednostkami organizacyjnymi JST np. spółkami komunalnymi?
  • Podmiot lub osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń –  czy inspektor ochrony danych może przyjmować zgłoszenia? Czy zlecenie obsługi zgłoszeń sygnalistów kancelarii prawnej stale obsługującej zakład jest łamie zasadę bezstronności?
  • Czy możliwy jeden kanał zgłoszeń dla wielu oddziału spółki, wymagania dla spółki córki i matki?  Kanał wew. w ramach korporacji, gminy oraz zależnych spółek komunalnych.
  • Rejestr zgłoszeń – wymagany zakres, jak dokumentować ustne zgłoszenia i zeznania świadków?
  • Działania następcze -komu można powierzyć? Schemat działań od wszczęcia kontroli, przez postępowanie przygotowawcze po wniesienie aktu oskarżenia.
  • Sygnaliści a RODO – jakie dane osobowe sygnalisty można zbierać? Dopuszczalne ujawnienie danych, zakres danych. Jak długo przechowywać dokumenty związane ze zgłoszeniem naruszeń?

Więcej