Aktualne szkolenia

Kary w gospodarce odpadami komunalnymi

10.05.2024 r. - online

Więcej »

Praktyczne warsztaty e-doręczeń w branży komunalnej

07.06.2024 r. - online

Więcej »

Pozwolenia wodnoprawne w praktyce zakładów wodociągowych

06.06.2024 r. - online

Więcej »

Obowiązkowe przeglądy techniczne budynków, obiektów liniowych, urządzeń ochrony środowiska w branży ciepłowniczej

13.06.2024 r.- online

Więcej »

Pozwolenia wodnoprawne w praktyce zakładów wodociągowych

06.06.2024 r. godz. 09.00-14.30 online 

Serdecznie zapraszamy na szkolenie podczas którego omówimy problemy zakładów wodociągowych zw. z uzyskaniem i stosowaniem pozwoleń wodnoprawnych, m.in. omówimy:

  • Pozwolenia wodnoprawne – strony w postępowaniu wodnoprawnym, wymagana dokumentacja, procedura. Co w sytuacji, gdy WP nie zakończyły procedury wydania nowego pozwolenia a kończy się obowiązywanie starego?
  • Przelewy burzowe – kiedy, przy braku definicji, wylot będzie uznany za przelew burzowy? Czy w pozwoleniu niezbędne informacje o pomiarach ścieków z przelewów? Nowy zakres operatów dot. przelewów burzowych.
  • Urządzenia wodne – zasady legalizacji i likwidacji, obowiązki zw. z utrzymaniem m.in. studni, urządzeń podczyszczających, rowów, kanałów.
  • Pobór wód – analiza jakości ujmowanej wody, skutki przekroczenia max ilości wody wskazanej w pozwoleniu. Jak często wykonywać pomiary wydajności studni i zwierciadła wody oraz legalizować urządzenia pomiarowe (czy konieczne zapisy w pozwoleniu)?
  • Jakość odprowadzanych ścieków- wiążące zapisy w pozwoleniu czy rozporządzeniu? Skutki prawne i ekonomiczne przekroczenia wartości zanieczyszczeń;
  • Opłaty – stała, zmienna, podwyższone, opłaty za uruchomienie przelewów burzowych. Opłata zmienna a cel poboru wody – wiążący cel poboru czy  zużycia wody, wątpliwości interpretacyjne

Więcej